Voorlopig geen fietspad op oude spoorbaan

De Ronde Venen – De aanleg van een fietspad op de voormalige spoorbaan, tussen de Rondweg in Mijdrecht en Ir. Enschedeweg in Wilnis, is voorlopig van de baan. De aanleg doet een groot beroep op de gemeentelijke financiën en daarom wil het college daartoe nu niet besluiten. Ook heeft het college de bezwaren van inwoners meegewogen in het besluit voorlopig niet tot aanleg over te gaan.    

In juni presenteerden B en W een voorstel voor een fietspad over de voormalige spoorbaan. In het ontwerp blijft het grootste gedeelte van het onverharde kiezelpad zoals het nu is. Naast het onverharde kiezelpad zou een verharde fietsstrook komen. Het kiezelpad en de verharde fietsstrook zouden van elkaar worden gescheiden door struiken. Op die manier ontstaat over de gehele lengte de mogelijkheid veilig naast elkaar te wandelen en te fietsen. Vorig jaar november stelde de gemeenteraad geld beschikbaar om fietsen aantrekkelijker te maken in de gemeente. Het voorstel was daar de uitwerking van.

Berekening van de kosten

Voor de aanleg van het fietspad is € 400.000,- nodig. Voor een deel is dat bedrag beschikbaar, maar voor een ander deel (€ 137.500,-) ontbreekt dit nog. Onderzocht is of de provincie subsidie beschikbaar wil stellen voor de aanleg. De provincie geeft aan dat dat alleen mogelijk is als het fietspad aansluit bij de provinciale uitgangspunten, zoals verharding en verlichting. Hier is in het ontwerp geen sprake van. Ook zijn er geen subsidiemogelijkheden vanuit het oogpunt van recreatie.

Gebruikers spoorbaan

Het college heeft ook goed geluisterd naar opmerkingen van de gebruikers van de voormalige spoorbaan. Er zijn veel bezwaren ingediend bij de gemeente tegen de voorgenomen plannen voor de oude spoorbaan. Wethouder Schuurs ontving een door velen ondertekende petitie om de voormalige spoorbaan te laten zoals hij nu is. Alles afwegende heeft het college daarom besloten voorlopig geen fietspad aan te leggen op de spoorbaan. De vraag of eventueel extra financiën beschikbaar worden gesteld wordt meegenomen in de raadswerkgroep die zich buigt over de toekomst van de gemeentelijke financiën. Daar kan de afweging in een breder perspectief worden gemaakt.