4e Meetup GroenLinks over circulaire economie

Aalsmeer – Op 7 maart organiseert GroenLinks Aalsmeer om 20.00 uur de 4e meetup in Het Oude Raadhuis. Sprekers zijn Just Zandhuis, programmadirecteur circulaire economie en manager dienstverlening publieke sector bij de Meerlanden, en Sijas Akkerman, directeur van de Milieufederatie Noord Holland. Beiden hebben een duidelijk idee over wat een circulaire economie gaat brengen en wat er nu in de gemeente Aalsmeer aan gedaan zou kunnen worden.

De bijeenkomst is de vierde van de meetups die worden georganiseerd rondom het verkiezingsprogramma van GroenLinks Aalsmeer Kudelstaart. Het programma is gebaseerd op vier belangrijke principes: duurzaamheid, omgevingsbewust, vooruitstrevend en nieuwe economie. Iedere meetup laat GroenLinks zien wat er met deze begrippen wordt bedoeld en wat dit voor de lokale politiek gaat betekenen.

Nieuwe economie 

Een belangrijk punt uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks is de nieuwe economie. In eerste instantie lijkt dat een wereldprobleem en speelt het zich niet af binnen de gemeentegrenzen,  maar niets is minder waar. De Meerlanden, het bedrijf wat in Aalsmeer de grijze, groene en blauwe containers ophaalt, is in Nederland één van de toonaangevende afvalverwerkers die zich inzet voor de circulaire economie. Wat gaat Aalsmeer hier van merken, wordt het ophalen van het afval duurder, moet er straks per kilo betaald worden? 

Geen afval

Volgens  Just Zandhuis van de Meerlanden bestaat er geen afval. Alle reststoffen zijn in principe grondstoffen. Bij de Meerlanden, die in een groot aantal gemeentes rondom de Haarlemmermeer het huisvuil verzameld, wordt hier goed over nagedacht. Dat kan voor de inwoners allerlei gevolgen hebben. Sijas Akkerman kent als directeur van de Noord-Hollandse Natuur- en Milieufederatie alle initiatieven die in de provincie worden ondernomen om duurzamer te worden en hij heeft een duidelijke mening over de circulaire economie.

Met de twee kenners Just Zandhuis en Sijas Akkerman wordt het weer een informatieve en leerzame avond op woensdag 7 maart vanaf 20.00 uur. Iedere belangstellende is welkom in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9.