Woningprogramma: Vooral bouwen voor Aalsmeerders

Aalsmeer – Het woningprogramma voor het project ‘De Tuinen van Aalsmeer’ komt aanstaande dinsdag 7 april aan de orde in de vergadering van de commissie Ruimte en Economie. Het college stelt voor totaal 285 woningen te gaan bouwen aan de Polderzoom, Spoorlaan, Opheliahof en Zwarteweg in met name het sociale segment.

De wereldwijde economische depressie heeft ook duidelijk invloed gehad op de woningbouw in Nederland. In Aalsmeer betekende dit dat onder andere het al eerder door de raad vastgestelde woningprogramma geen aftrek vond in de markt. Als gevolg hiervan zijn de bouwactiviteiten binnen het project ‘De Tuinen van Aalsmeer’ sterk achter gebleven. Op dit moment is er weliswaar enig herstel in de woningmarkt, maar in het duurdere segment blijft dit achter. In het woningprogramma dat het college nu presenteert is meer aandacht voor het bouwen van woningen voor speciale doelgroepen. Ouderen worden bijvoorbeeld geacht langer ‘zelfstandig’ te blijven wonen. De gemeente heeft brekend dat er de komende vijf jaar minimaal 200 extra woningen voor deze doelgroep beschikbaar moeten komen. Daarnaast is er op dit moment veel aandacht voor jongeren huisvesting en éénpersoons huishoudens. Voor deze groep zijn in Aalsmeer onvoldoende mogelijkheden. In het woningprogramma dat het college nu voorstel zijn voor jongeren 43 mogelijke woningen gepland (25 sociale huurappartementen en 18 goedkope koop), 40 woningen voor ouderen (20 sociale huurappartementen en  20 goedkope huur) en 82 woningen voor jonge gezinnen (15 beneden- en bovenwoningen en 67 goedkope rijtjes woningen). Uitkomst van de analyse is dat Aalsmeer in principe voldoende ‘goedkope’ woningen heeft, maar dat er onvoldoende doorstroom. Er is nu voor gekozen om steviger in te zetten op ‘net boven de sociale huurgrens’. Hiermee ontstaan meer mogelijkheden voor doorstroom. Nadrukkelijk is de wens naar voren gekomen om zoveel mogelijk te bouwen voor Aalsmeerders. “Zeker wanneer er door de gemeente grotere verliezen moeten worden genomen door in een goedkoper segment te bouwen, is het wenselijk dit zo veel mogelijk voor eigen inwoners te doen”,  aldus het college in het programma. Het dorpse karakter vinden alle partijen belangrijk. Inbrei-locaties met stadse hoogbouw zijn niet gewenst. Aan deze wens wordt tegemoet gekomen door slechts één appartementengebouw te realiseren aan de Polderzoom. Het bouwen voor de doelgroep ouderen gaat gepaard met appartementen. Deze zijn kleiner en gaan in twee kleinschalige gebouwen gerealiseerd worden aan de Spoorlaan. Totaal 40 stuks en dit gebied schuin achter de winkelstraat gaat ‘opgevuld’ worden met 22 rijwoningen. In Polderzoom komen 25 sociale appartementen in één markant hoger gebouw, 136 sociale rijwoningen, in Opheliahof 18 appartementen en 9 drie-onder-één kap woningen en in het gebied Zwarteweg (achter de brandweerkazerne) 35 rijwoningen.

Commissie Ruimte en Economie

De vergadering van de commissie Ruimte en Economie begint dinsdag 7 april om 20.00 uur in het gemeentehuis en is openbaar. Ook op de agenda: Bouwplan Hoofdweg 76, structuurvisie Uierweg, startnotitie voor bouw 9 woningen aan Hornweg 317,, regeling Schadeschap luchthaven Schiphol en extra kunstgrasveld voor RKDES. De vergadering eindigt met het vragenkwartier en de sluiting is gepland rond kwart over elf.