Woningen in het oude dorp gaan op de schop

 

Uithoorn. Woningcorporatie Eigen Haard (EH) is voornemens een fors aantal woningen in het oude dorp van Uithoorn de komende jaren op de schop te nemen. Er wordt bekeken of renovatie zinvol en lonend is of dat er moet worden gesloopt waarna nieuwbouw gaat plaatsvinden. Een rij woningen aan de Prinses Christinalaan met de huisnummers 12 tot en met 84 is op termijn het eerst aan de beurt om te worden gesloopt. De woningen blijken volgens EH na 60 jaar aan het einde van hun technische levensduur te zijn. De bewoners van deze huizen zijn via een brief door EH over deze zaak ingelicht. Andere bewoners van huizen in het Thamerdal (1) die in aanmerking komen voor renovatie, zijn eveneens geïnformeerd. Voor de bewoners die dit aangaat organiseert EH dinsdagavond 27 januari in de aula van het Alkwin Kollege aan de Weegbree 55 een informatieavond vanaf 19.30 tot 21.00 uur. Daar wordt men ‘bijgepraat’ over de ophanden zijnde veranderingen in hun woonsituatie. Dat zal blijkens ingewonnen informatie niet meteen dit jaar zijn maar binnen drie jaar of vier jaar. Wellicht ook eerder. Goede informatie is wel nodig, want waar moeten de bewoners naartoe als hun huis uitgebreid wordt gerenoveerd of afgebroken? Krijgen die tijdelijk een woning elders toegewezen of moeten ze gewoon verhuizen naar een andere locatie, misschien zelfs buiten Uithoorn? Zijn er dan voldoende andere woningen in dezelfde huurklasse beschikbaar of betaalt men (veel) meer huur? Wie betaalt de verhuizing en de nieuwe inrichting? Wordt het (weer) het sociale woningbouw als er nieuwbouw gaat plaatsvinden? Allemaal vragen die meteen de kop opsteken. Het onderwerp is ook interessant voor bewoners van de Prinses Irenelaan, Prins Bernhardlaan en de Prins Hendriklaan. Want ook daar wordt naar (huur)woningen gekeken of renovatie noodzakelijk is dan wel dat ook hier sloop dreigt. En als er dan een verdwaald koophuis tussen staat? Wat kunnen die bewoners verwachten wat er in hun naaste omgeving te gebeuren staat? Daar zal EH allemaal afdoende antwoord op moeten geven! En wat is de rol van de gemeente hierin?

Binnenkort komen we in de Nieuwe Meerbode terug op dit onderwerp.