Willem en Ria Koudijs: “Ons huis stort langzaam in”

Uithoorn – Voor Willem en Ria Koudijs is de maat vol. Hun huis in de Amstelstraat staat te schudden en te trillen door het zware verkeer dat over de Koningin Máximalaan dendert. Door tractoren en vrachtwagens die daar eigenlijk niet mogen rijden. “Het is begonnen toen de gemeente de nieuwe oversteekplaats bij het Kruidvat heeft aangelegd. Die oversteek is iets verhoogd en daar rijdt het zware verkeer met een klap tegenop en met een klap weer vanaf”, legt Willem uit. “Wij durven niet meer boven te slapen, want we worden ’s nachts wakker van het gekraak van ons huis. De kit in de keuken ligt uit de voegen en de scheuren springen in de muren. Het huis is gebouwd op veengrond. Ik weet niet wat dit met onze fundering doet.”

Camera’s
Ria en Willem hebben twee keer een gesprek gehad op het gemeentehuis en wethouder Jan Hazen is bij hen thuis geweest. “Burgemeester Heiliegers erkende dat er iets moest gebeuren. Als baas van de politie zou hij ervoor zorgen dat er gehandhaafd zou gaan worden, maar toen ik later een gesprek had met een handhaver was daar bij hem niets bekend over. Dat is inmiddels twee maanden geleden.” Tijdens dit interview belde de handhaver op en beloofde dat er binnenkort een controle zou gaan plaatsvinden. Dat de Ringdijk Tweede Bedijking afgesloten was, zal medeschuldig geweest zijn aan de vele tractoren die door Uithoorn reden. “De weg is een dertigkilometerzone, maar niemand houdt zich daaraan. Soms razen ze met honderd kilometer voorbij,” gaat Ria verder. “We hebben gevraagd waarom ze geen camera’s ophangen, maar dat kan alleen bij een vijftig kilometer weg. Dan zorg je er toch voor dat ze vijftig kilometer mogen rijden.”

Trillingsmeters
Het bedrijf Fugro heeft metingen gedaan in het huis van de familie Koudijs. “Ze hebben trillingsmeters voor en achter geplaatst. Ik kreeg meldingen op mijn telefoon als het geluid boven de norm was. Ik ontving wel duizenden meldingen. Ik heb vijf rapporten van Fugro dat dit zo niet kan.” Als oplossing wordt genoemd handhaving, het aanpassen van het wegdek of een trillingswand plaatsen. Willem en Ria voelen zich in de steek gelaten door de gemeente. “We hebben handtekeningen van de buren die ook last hebben van de trillingen. Ze zeggen dat we onze schade door moeten geven, omdat ze daartegen verzekerd zijn. Maar hoe kun je nachtrust vergoeden?”

In een brief van de griffie staat dat als het probleem niet tot tevredenheid is opgelost, dat er dan niets anders rest dan juridische middelen in te zetten. “Moeten we onze hypotheek verhogen om een rechter in te schakelen? We hebben de rijdende rechter gebeld, maar die wil het niet opnemen tegen de gemeente.” Willem wordt nog bozer als hij reacties krijgt dat ze beter kunnen gaan verhuizen. “Wij wonen al dertig jaar in dit koophuis en we hebben nooit last van de N201 gehad. Nu gaat de gemeente iets veranderen en zitten wij met de consequenties. Ons huis stort langzaam in elkaar. We proberen nog te redden wat er te redden valt. Maar we voelen ons machteloos.”

Oplossing
Het probleem is zeker onder de aandacht van de gemeente. “We wilden de oversteekplaats duidelijk markeren, daarom gaat het asfalt daar over in klinkers, anders wordt er te hard gereden. We hadden gehoopt dat de trillingen over zouden gaan als de grond ingeklonken was. Dat was helaas niet zo, daarom is de overgang al aangepast, maar dat lijkt nog onvoldoende te zijn”, legt wethouder Jan Hazen uit. “Vandaag heb ik opdracht gegeven om voorbereidingen te treffen om een trillingsscherm te gaan plaatsen. Het scherm komt naast de weg bij DuoPlant en wordt in de grond geplaatst om de geluidsgolven tegen te gaan. Ik begrijp dat het vervelend is voor de familie Koudijs en dat elke dag er één teveel is voor hen, maar we moesten wel goed onderzoeken of een scherm de juiste oplossing is.” Ook zijn er afspraken met de politie dat er steekproefsgewijs controles uitgevoerd zouden worden. “Voor de bevoorrading van de winkels hebben vrachtwagens ontheffing. Veel buitenlandse vrachtwagens hebben nog een oude navigatiesysteem dat hen via deze route stuurt.” Hazen heeft begrip voor de agrariërs die nu over de brug naar hun land rijden, omdat hun route via de Ringdijk Tweede Bedijking tijdelijk is afgesloten. “Maar de handhaving moet beter. We gaan zo snel mogelijk maatregelen nemen en hopen en verwachten dat het probleem daarmee is opgelost.”