Wijkoverleg over ontwikkelingen Dorp

Aalsmeer РVanavond, dinsdag 24 februari, vindt weer het eerstvolgende wijkoverleg van De Dorper plaats. Een overleg van, voor en door bewoners van deze wijk en uiteraard andere belangstellenden. Het wijkoverleg begint om 19.30 uur en is in de Brouwerzaal van Het Wapen van Aalsmeer in de Dorpsstraat 15. Iedereen kan bespreekpunten ter vergadering inbrengen. Deze onderwerpen, ingekomen stukken en actiepunten uit overleg met de gemeente, politie en andere organisaties staan op de agenda. Verder meer informatie over de Omgevingsraad Schiphol, het Alders besluit en de uitstoot van vliegtuigen. De ontwikkelingen in het dorp rond voortgang Lidl, voortgang gebied scheepswerf van Dam, voortgang herinrichting van Cleeffkade en herontwikkeling Dorpshaven-Noord komen eveneens aan de orde. Het wijkoverleg wordt besloten met de rondvraag.