Wethouder neemt Centrumplan Vinkeveen terug

Actiegroep De Groene Veendijk: ” Dit is broddelwerk”

De Ronde Venen – Dinsdag jl. vergaderde de commissie ruimtelijke zaken over o.a. het nieuwe centrumplan Vinkeveen. Voorafgaand stuurde De Groene Veendijk een brief met een groot aantal bezwaren aan de leden van de commissie en de gemeenteraad.
Aan het begin van de vergadering maakten 3 mensen van deze actiegroep, gebruik van hun spreekrecht en legden in een drieluik hun primaire zorgen en grootste bezwaren voor aan de leden van de commissie. Hun grootste bezwaren tegen het huidige plan zijn: ” Het plan staat vol onzekerheden, veronderstellingen, onduidelijkheden, voorwaarden, halve en hele onwaarheden en foutieve berekeningen. Het is geen plan, amper een concept. Het is broddelwerk.

Bezwaren
Tijdens de vergadering werd steeds duidelijker dat ook de commissie ruimtelijke zaken grote bezwaren had tegen het huidige plan en de daaraan verbonden financiële risico’s. Als gevolg van die bezwaren trok de wethouder het plan in de huidige vorm terug.
Het college van B&W moet haar huiswerk opnieuw doen en heeft vanuit de commissie de opdracht gekregen om een aantal punten te concretiseren en de financiële risico’s in kaart te brengen en af te dekken. In februari zal het onderwerp dan weer op de agenda worden gezet. Voor uitgebreider nieuws hierover lees de Nieuwe Meerbode woensdag 14 december

(foto: de Groene Veendijk)