Westeinderplassen uniek leefgebied voor meerval

Aalsmeer – Het geheim van het succesvol voorkomen van de meerval in de Westeinderplassen hangt sterk samen met de aanwezige rietzudden. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van het hoogheemraadschap van Rijnland en Sportvisserij Nederland. Uit archeologische vondsten blijkt dat de meerval al ruim 6000 jaar voorkomt in het gebied van de Haarlemmermeer. De Westeinderplassen spelen hierin een prominente rol. De voor het gebied karakteristieke rietzudden (drijvende rietvelden) hebben een onmisbare functie. De Westeinderplassen vormen een uniek leefgebied voor de meerval. Zeker ten opzichte van andere Nederlandse wateren, waar deze soort veel minder talrijk lijkt voor te komen. Waarom meervallen juist in deze plassen zo goed gedijen, was onbekend. Daarom is onderzoek gedaan. Sportvisserij Nederland was vooral geïnteresseerd in de populatiegrootte en de invloed die de meerval heeft op de visstand. Voor Rijnland is inzicht in de leefwijze en eisen die de meerval stelt aan zijn leefomgeving van belang. “Voor het voortbestaan van de meerval in de Westeinderplassen is instandhouding van het unieke leefgebied belangrijk. Nu we meer inzicht hebben, kunnen we gepaste inrichtingsmaatregelen nemen voor een nog betere waterkwaliteit. Het is belangrijk dat de oevers en drijvende zudde worden beschermd”, aldus Hans Schouffoer van het hoogheemraad.

Rietzudden essentieel 

Voor het onderzoek zijn meervallen in de Westeinderplassen voorzien van zenders en zijn vissen gemerkt. Hierdoor kon hun verplaatsingsgedrag ruim twee jaar gevolgd worden zonder dat zij verstoord werden in hun natuurlijke gedrag. In de plassen leven naar schatting 1.500 tot 2.000 meervallen groter dan 25 centimeter. Belangrijke schuil- en overwinteringsgebieden vormen de overhangende ruimtes onder de rietzudden. De zuigende werking van de scheepvaart lijkt een belangrijke invloed te hebben op de rietzudden en rietoevers; het gaat verlanding en dichtslibben van de ruimtes tegen.

Vooral ’s nachts actief

Uit het onderzoek blijkt verder dat de meerval een duidelijk dag- en nachtritme heeft. Hij is het actiefst tussen zonsondergang en zonsopkomst. Overdag schuilt en rust de meerval in de rietzudden. Bij schemering verlaat hij deze en trekt naar het open water op zoek naar voedsel. Gedurende de wintermaanden verblijft de meerval onder de zudden. Dan wordt slechts sporadisch een uitstapje gemaakt naar het open water. Meer resultaten staan in het onderzoeksrapport dat te downloaden is via www.rijnland.net/vis.

Foto: www.kicksfotos.nl.