Welke namen krijgen de begraafplaatsen in De Ronde Venen?

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen beheert drie begraafplaatsen: in Abcoude, Baambrugge en Wilnis. Deze begraafplaatsen hebben officieel nog geen eigen naam. Het college wil hier graag verandering in brengen en roept inwoners op suggesties te doen voor namen voor de begraafplaatsen. Wethouder Kiki Hagen: “Vorig jaar zijn de begraafplaatsen in Abcoude en Baambrugge gerestaureerd. Dit is een mooi moment om deze begraafplaatsen en ook de begraafplaats in Wilnis officieel een eigen naam te geven. Daarvoor vragen we graag het advies van onze inwoners.’’

De algemene begraafplaats in Abcoude en Wilnis hebben, voor zover valt e achterhalen, nooit een eigen naam gehad. Inwoners wordt gevraagd voor deze begraafplaatsen suggesties te doen. De begraafplaats in Baambrugge wordt in de volksmond ´Rusthoff´ genoemd. In Baambrugge wordt inwoners daarom gevraagd of zij akkoord gaan om de begraafplaats ook officieel de naam Rusthoff te geven.

Spelregels

Voorstellen kunnen tot 29 november 2018 worden ingediend. Bij de informatieborden op de begraafplaatsen liggen kaarten en staat een brievenbus waarin de suggesties kunnen worden gedaan.

Naamsuggesties kunnen ook digitaal worden ingediend door een mail te sturen naar info.begraafplaats@derondevenen.nl. Uit alle ingediende suggesties kiest het college in december een naam. De voorgestelde naam mag geen familie-, bedrijfs-, of organisatienaam zijn. Bovendien mag de naam niet gerelateerd zijn aan andere plaatsen of naamgevingen in De Ronde Venen. Tot slot moet het een waardige naam zijn die recht doet aan een gedenkwaardige plek als een begraafplaats