Weer een stap dichter bij dementievriendelijke gemeente DRV

De Ronde Venen – In september 2017 is gemeente De Ronde Venen het project Dementievriendelijke gemeente gestart. Doel daarvan is dat mensen met dementie kunnen meedoen in de lokale samenleving. Met behulp van voorlichting, training en praktische ondersteuning. Meerdere organisaties betuigden hun steun aan dit project door de intentieverklaring te ondertekenen. Op 21 september 2018, Wereld Alzheimerdag, keek de gemeente met deze partners terug op het afgelopen jaar. Nieuwe partners in het project ondertekenden de intentieverklaring en legden uit hoe zij hun steentje willen bijdragen aan de Dementievriendelijke gemeente. Het aantal mensen bij wie de diagnose dementie wordt gesteld stijgt snel. Gemiddeld wonen zij na de diagnose nog zes jaar thuis. Een periode waarin met hulp en begrip van de samenleving nog veel mogelijk is. Gemeente De Ronde Venen zet zich vanaf 2017 met Tympaan-De Baat, Alzheimer Nederland, de Servicepunten, Bibliotheek AVV, Kwadraad en de zorgondernemers Steun & Toeverlaat en De Nostalgie in voor een dementievriendelijke gemeente. Onder meer door de ondersteuning van mantelzorgers, informatie te verstrekken over dementie en trainingen aan te bieden. Doel is mensen met dementie zo lang mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Als inwoners met dementie meer begrip en behulpzaamheid ontmoeten, kunnen zij langer in hun vertrouwde omgeving blijven.