Watermunt uitgereikt aan Piet Harting

Aalsmeer – Op 15 november heeft de Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie haar jaarlijkse ledenavond gehouden. Dit jaar waren de leden te gast bij Koopmans Yachtservice op de Uiterweg.

De ledenavond staat in het teken van uitwisseling van informatie, netwerken en indien mogelijk een gastspreker. Arnaud Brouwer, voorzitter van de Stichting AWP, heette allen hartelijk welkom. In een korte uiteenzetting liet hij de aanwezigen weten wat de SAWP het afgelopen jaar zoal voor haar leden heeft betekend. Met name de contacten met de gemeente over uiteenlopende zaken waren frequent, zoals watertoeristenbelasting, bagger, bruggen, de Lidl, glasvezel en bestemmingsplannen. Door de wissel van het college van burgemeester en wethouders was de continuïteit niet altijd even optimaal, maar dat is nu geregeld. 

Nieuwe voorzitter

Begin dit jaar heeft Piet Harting zijn voorzittershamer overgedragen aan Arnaud Brouwer. Doordat hij voorzitter werd van Stichting De Bovenlanden, waren die twee functies niet te combineren.

Het bestuur van de SAWP vond echter dat Piet een bekroning verdiende op zijn vele jaren van voorzitterschap, waarin ontzettend veel is gebeurd. Door zijn vasthoudendheid, overleg en enthousiasme is er veel gerealiseerd, waaronder de Havendagen, uitgangspunten voor recreatie en toerisme vastgesteld, evenals het bestemmingsplan Woonarken en de structuurvisie Uiterweg – Westeinderplassen.

Door goede voorbereiding, kennis van zaken en een goed regionaal netwerk kon de SAWP sterk vertegenwoordigd zijn. Tijdens deze ledenavond heeft de voorzitter de derde Watermunt uitgereikt aan Piet Harting. Deze was zeer vereerd en waardeerde deze oorkonde enorm.