Warme gevoelens voor doortrekken sneltram naar Uithoorn

 

Uithoorn. In 2017 gaat de nieuwe Openbaar Vervoer concessie in. Daarin wordt niet alleen bepaald welke vervoersmaatschappij het openbaar vervoer in de stadsregio Amsterdam gaat uitvoeren, maar ook hoe dit zo effectief mogelijk kan worden gerealiseerd. Moeten er lijnen worden opgeheven en/of komen er andere misschien bij? Nieuwe woonwijken zoals in Amstelveen en Uithoorn zullen er zonder meer baat bij hebben als ook die aangesloten worden op een voor iedereen goed en bereikbaar openbaar vervoersnet. Bij dit alles blijkt ook dat het doortrekken van de sneltram (51) – of een andere vorm van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) – vanuit Amsterdam/Amstelveen naar Uithoorn steeds vaker voor komt op het wensenlijstje van de Stadsregio Amsterdam en de gemeente Uithoorn. Er wordt echter al een paar jaar over gesproken of met name het doortrekken van de trambaan een haalbare kaart zou zijn. Volgens wethouder Polak (RO en Verkeer & Vervoer) zijn daar onderzoeken naar gestart en worden er momenteel berekeningen op los gelaten. In oktober dit jaar zou dan besluitvorming plaatsvinden of het wel of niet doorgaat. De gemeenteraad stond donderdagavond 29 januari geheel in het teken van het openbaar vervoer in de regio. Vijf politieke partijen in de raad (VVD, Gemeentebelangen, DUS!, Ons Uithoorn en het CDA) gaven tijdens een constructieve vergadering wethouder Polak door middel van drie moties de ‘tools’ aan om als een sterke partner deel te nemen aan het overleg met de Stadsregio Amsterdam. Laatstgenoemde speelt een hoofdrol in de opzet en uitbreiding van het openbaar vervoer in de regio. Uithoorn dient daar met zinvolle bijdragen en voorstellen op in te haken.

Lees meer over de ontwikkelingen in het openbaar vervoer in de regio woensdag 4 februari in de Nieuwe Meerbode