Waarnemend burgemeester Uithoorn benoemd

Uithoorn – In verband met een komende uitbreiding van het gezin van de huidige burgemeester van de gemeente Uithoorn, mevrouw Oudshoorn-Tinga, heeft de heer Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, in goed overleg met de fractievoorzitters vanuit de gemeenteraad van Uithoorn met ingang van 23 september 2015 de heer C. (Cornelis) Mooij benoemd tot waarnemend burgemeester. De huidige burgemeester van de gemeente Uithoorn, D.H. (Dagmar) Oudshoorn-Tinga, is vanaf 21 september afwezig in verband met een komende uitbreiding van haar gezin. Gedurende deze periode zullen haar taken worden waargenomen door de waarnemend burgemeester. Naar verwachting zal deze periode vier maanden duren.

De heer Mooij was van 2011 tot 2012 waarnemend burgemeester van de gemeente Waterland en van 2003 tot 2009 gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Hij is wethouder van de gemeente Haarlem geweest met diverse portefeuilles in de perioden 2012-2014, 1990-1998 en 1985-1986. Hij was lid van Provinciale Staten van Noord-Holland van 1987 tot 1990 en van 1999 tot 2003 en lid van de gemeenteraad van Haarlem van 1982 tot 1998. Daarvoor was hij wetenschappelijk medewerker van de Universiteit van Amsterdam van 1976 tot 1985. De heer Mooij is lid van de VVD en 65 jaar.