VVD wil dat de strekking van de N201 bocht in Mijdrecht wordt doorgezet

De Ronde Venen – Een nieuw voorstel voor de aanpak van de N201 is door de provincie Utrecht uitgewerkt. Als het aan hen ligt wordt de bocht niet gestrekt, maar wordt de bocht enkel verbreed en aangepast. De bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid voor automobilisten lijkt volgens de VVD geen prioriteit voor het huidige bestuur in de provincie Utrecht. VVD De Ronde Venen ziet dat graag anders.

De N201 is de drukste provinciale weg van Nederland. Dit vraagt om een goede en veilige inrichting en dat is op dit moment niet het geval. Er zijn diverse knelpunten, zoals bij het viaduct in Vinkeveen waar de op- en afritten te kort zijn wat zorgt voor gevaarlijke situaties, het kruispunt N212/N201 waar de oversteek voor fietsers gevaarlijk is en de bocht bij Mijdrecht die zorgt voor oponthoud, gevaarlijke situaties en overlast voor aanwonenden. De provincie is al jaren bezig om na te denken over de oplossing van deze knelpunten en heeft hier eerder verschillende varianten voor uitgewerkt.

Absurd idee

De nieuwste variant die de provincie voor heeft gelegd betekent dat de bocht niet wordt gestrekt, terwijl dit volgens de VVD wel noodzakelijk is. VVD woordvoerder mobiliteit Timo Brockhoff: “In de vorige versie van de mogelijke maatregelen kwam de provincie eindelijk met het plan om de bocht in Mijdrecht te strekken. Nu na jaren van uitstel komt hetgeen waar wij bang voor waren, namelijk  afstel.” De VVD was aanwezig bij de inloopavonden georganiseerd door de provincie voor onze inwoners. Ook hier kwam de wens voor de strekking van de bocht duidelijk naar voren. Het nieuwe idee om de bocht slechts ruimer te maken zorgt er bovendien voor dat er woningen moeten verdwijnen evenals de horecazaak Jettiez; een absurd idee volgens de VVD.

Wat in beide varianten wel is opgenomen is de verlenging van de op- en afritten bij het viaduct in Vinkeveen, een aanpassing van het kruispunt N212/N201 en enkele aanpassingen tegen geluidsoverlast. Hier kan de VVD zich uiteraard in vinden waarbij naar hun mening wel goed gekeken moet worden naar de uitvoering. Terugbrengen van de snelheid naar 60 bij iedere kruising zien zij niet zitten.

In het nieuwe coalitieakkoord tussen Ronde Venen Belang, VVD en D66 is ook de strekking van de bocht opgenomen. VVD fractievoorzitter Bart Richter: “Voor de nieuwe coalitie staat een veilig en goed bereikbare gemeente centraal. Onderdeel hiervan is om ons in te zetten voor het doortrekken van de bocht van de N201 bij de Shell in Mijdrecht. Ik verwacht dan ook dat het college zich hier samen met inwoners en ondernemers vol voor in zal zetten.”

Op de foto:  Links Erik Dijkstra, eigenaar horecazaak Jettiez. In het midden Bart Richter, fractievoorzitter VVD. Rechts Timo Brockhoff, VVD-woordvoerder mobiliteit.