VVD in Politiek Uurtje in Oude Raadhuis

Aalsmeer – Het mooie weer vormde op zaterdag 27 mei voor Marjanne Vleghaar en Robert van Rijn van de VVD geen enkele belemmering om naar het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat te komen voor het ‘Politieke Uurtje’. Te midden van de fraaie tentoonstelling van de Aalsmeerse kunstenares Karin Borgman en de Amsterdamse beeldhouwer Petra Boshart werd vooruitgekeken naar het rapport van de rekenkamer. De rekenkamer wil een bijdrage leveren aan een grotere transparantie van het gemeentelijk handelen en de versterking van de publieke verantwoording. Komt er naast de vandalismemeter ook een renovatiemeter en een juridische meter?

Ook werd teruggekeken op de raadsvergadering van 23 mei. Getracht is om duidelijk te krijgen wat wordt bedoeld met beleid, rechtsgelijkheid en parkeerbeleid. Het gesprek beluisteren kan via: www.ouderaadhuisaalsmeer.nl

CDA volgende gast

De volgende opname is zaterdag 17 juni. Aan de gesprekstafel hopen de presentatoren van het ‘Politiek Uurtje’ enkele leden van de fractie van het CDA te mogen verwelkomen. Wie een vraag heeft voor de Aalsmeerse politiek kan deze sturen naar: redactie@ouderaadhuisaalsmeer.nl