Vissen uit de modder gered!

Uithoorn – Donderdagochtend zag een bewoonster van de Wederik tot haar schrik allemaal grote vissen in ondiep water spartelen. Dit was het gevolg van werkzaamheden aan de ‘Uithoornlijn’ waarbij de aannemer zomaar met schotten een groot stuk water had afgezet en leeggepompt. De gewaarschuwde (dieren)politie liet daarop direct de werkzaamheden stilleggen. In eerste instantie kwamen medewerkers van de dierenambulance ter plaatse om de vissen uit de modder te halen, die al snel werden bijgestaan door vrijwilligers van Sportvisserij MidWest Nederland, die urenlang in waadpakken en in de zuigende modder liepen om zoveel mogelijk vissen te redden. Eerst door middel van ‘elektro’ vissen, door ze met stroom tijdelijk te verdoven, en later met grote sleepnetten.

Vrijwilligers

Ook vrijwilligers hielpen mee en werden gesteund door bewoners van de Wederik die voor grote bakken schoon water zorgden om de vissen over te zetten naar een schone sloot. Uiteindelijk is het gelukt de meeste grote vissen over te zetten. De ecoloog van de aannemer gaat verder onderzoeken wat er is misgegaan, dit om herhaling te voorkomen.

Reactie gemeente: “De gemeente werkt bij de bouw van de Uithoornlijn nauw samen met de projectorganisatie Uithoornlijn. Voor de werkzaamheden bij Wederik moest tijdelijk het waterpeil worden verlaagd. Aannemer Dura Vermeer werkt volgens een protocol, onder meer om gevaar voor vissen en waterplanten te voorkomen. Toen bleek dat het waterniveau onverhoopt toch onder het gewenste peil zakte, heeft de aannemer de werkzaamheden direct stilgelegd en is begonnen met het terugpompen van het water. Uithoornlijn informeerde de omwonenden dezelfde dag over de gebeurtenis, via hun website www.uithoornlijn.nl en via de BouwApp.

Door snel ingrijpen van de omwonenden en medewerkers van de Dierenambulance en Dura Vermeer zijn de meeste vissen tijdig in veiligheid gebracht. De gemeente bedankt hen voor hun alerte optreden. Tegelijk zal de projectorganisatie Uithoornlijn – als partner van de gemeente Uithoorn – er samen met Dura Vermeer op toezien dat een dergelijke nare situatie in de toekomst wordt voorkomen”, aldus een woordvoerder van de gemeente Uithoorn.

Voor meer informatie zie de website van de Uithoornlijn: https://uithoornlijn.nl/nieuws/2022/werkzaamheden-bij-wederik-vandaag-tijdelijk-stilgelegd/

 (foto’s Jan Uithol)