Vrijheidsvuur brandt in Aalsmeer!

Aalsmeer – Na de 4 mei herdenking, rond negen uur in de avond, vertrok het Aalsmeerse estafetteteam per bus naar Wageningen om het bevrijdingsvuur op te halen en deze ’s nachts lopend en fietsend naar Aalsmeer te brengen. De groep lopers bestond onder andere uit burgemeester Gido Oude Kotte, raadsleden Willem Kikkert en Greta Holtrop en de pas 14-jarige Kimberley. Raadslid Dick Kuin legde de bevrijdingsroute per fiets af. Het team Aalsmeer bestond totaal uit 16 lopers en 3 fietsers.

Rond half elf was, bevrijdingsmorgen 5 mei, de feestelijke intocht van het estafetteteam. De lopers en fietsers werden op het Raadhuisplein met applaus ontvangen. Voordat zij het vrijheidsvuur voor het Raadhuis mochten ontsteken werden zij toegesproken door logoburgemeester Robert van Rijn die zijn respect uitsprak (afstand was 85 kilometer) en de groep bedankte voor hun inzet voor vrijheid.

In Nederland is leven in vrijheid al 77 jaar vanzelfsprekend, maar sinds de oorlog niet in Oekraïne. Hier wordt gevochten voor vrijheid en leven mensen in angst. “De vluchtelingen worden liefdevol opgevangen in Nederland, maar vrij zijn ze niet. Want echte vrijheid is kunnen leven waar en met wie je wilt.” Met het ontsteken van het bevrijdingsvuur werd het thema van dit jaar bekrachtigd: Vrijheid in verbondenheid.

Het vrijheidsvuur is vanuit Wageningen naar totaal 80 deelnemende gemeenten gebracht. Onder andere ook Uithoorn en Amstelveen namen deel met een estafetteteam.