Voorkeur voor doortrekken tramlijn naar Uithoorn

Uithoorn. De kogel is door de kerk! Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam en de colleges van Burgemeester en Wethouders van Uithoorn en Amstelveen kiezen er voor de vernieuwde Amstelveenlijn t.z.t. door te trekken naar het dorpscentrum van Uithoorn. In deze voorkeursvariant voor wat de ‘Uithoornlijn’ wordt genoemd, is het beoogde tracé de oude spoordijk, waarbij de eindhalte is voorzien in het dorpscentrum van Uithoorn, naast het voormalige Spoorhuis (zie bijgaande impressie). Dat werd dinsdag 31 mei jl. bekend gemaakt door de voorzitter van de Stuurgroep Uithoornlijn en portefeuillehouder Openbaar Vervoer van de Stadsregio van Amsterdam, Pieter Litjens en wethouder Marvin Polak van de gemeente Uithoorn. Een en ander vond plaats tijdens een persbijeenkomst in Café Du Nord in het Oude Spoorhuis, tevens de beoogde toekomstig beoogde eindhalte. Wethouder Marvin Polak van Uithoorn over de keuze: “Het college van Burgemeester en Wethouders vindt de Uithoornlijn een kans voor Uithoorn en haar directe omgeving. Daarmee houdt Uithoorn ook voor de langere termijn goed, snel openbaar vervoer naar Amsterdam. Én het maakt Uithoorn goed bereikbaar, zeker nu de tram in de gekozen voorkeursvariant tot het dorpscentrum doorrijdt. Dat heeft weer positieve neveneffecten voor de ontwikkeling van het dorp! We horen graag de mening van onze inwoners over de gekozen variant in de consultatieronde”. Als besloten wordt de Uithoornlijn aan te leggen, ontstaat een directe tramverbinding vanuit het centrum van Uithoorn via Amstelveen naar station Amsterdam-Zuid. Daarop takken verschillende busverbindingen in oost-west richting aan.Meer over het doortrekken van de tramlijn leest u in de Nieuwe Meerbode van 8 juni a.s.