Vitaliteitsmarkt: ‘Fijn zoveel informatie’

Aalsmeer – Het eerste lustrum van de Vitaliteitsmarkt vond afgelopen zaterdag 3 oktober plaats in het gemeentehuis en de vijfde editie kan een succes genoemd worden. Veel bezoekers, die niet even een ‘rondje’ liepen, maar zich juist uitgebreid lieten informeren en hiervoor waren alle mogelijkheden. Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen van de regering en hoe dit op een veilige manier blijven doen, was aandachtspunt nummer één. Veiligheid in en om het huis, de openbare ruimten, maar ook in de eigen woning, bijvoorbeeld brand- en inbraakpreventie en persoonsalarmering, en veilig omgaan met geld. Want veelal worden ouderen de dupe van pinpasfraude. Niet alleen in winkels via diefstal, maar ook door misleidende brieven van zogenaamd de bank. De 50+markt bood een scala aan informatie. Over de vrijwillige ouderen adviseurs, de ouderenbonden ANBO en PCOB, dagbesteding, mobiliteit, valpreventie, het aanbod in het Gezondheidscentrum op het Drie Kolommenplein, thuis- en mantelzorg, de zorgcentra, woningen voor ouderen, theatervoorstellingen, films, workshops en sportieve ontspanning in het zwembad en beweegprogramma’s op maat bij de fysiotherapie. Na de opening door directeur de Leuw van Vita welzijn en advies werd de microfoon overhandigd aan wethouder Ad Verburg. Vorig jaar is gesproken over de overgang van de Wmo naar de gemeente en over de stand van deze decentralisatie gaf de wethouder een presentatie.

Natuurlijk was er ook ontspanning. Popkoor Sonority verzorgde twee keer een optreden en dit muzikale cadeau van het jubilerende koor werd gewaardeerd door zowel het publiek als de standhouders. De Vitaliteitsmarkt: “Goed dat dit wordt georganiseerd. Zo fijn, zoveel informatie bij elkaar”, aldus enkele bezoekers. En zo is het! Organisator Bernard Schellenberger kan tevreden zijn. Aan de slogan ‘Zorg voor elkaar’ is heel breed aandacht gegeven.

Op de markt

Wie overigens (nog) meer informatie wil over veiligheid in en om het huis, wordt vandaag (dinsdag 6 oktober) op de markt op zijn/haar wenken bediend. De gemeente, de brandweer en de politie zijn aanwezig en vertellen graag meer hierover.

Foto: www.kicksfotos.nl