Vijftig jaar Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer

Aalsmeer – Dat de covid pandemie zo hier en daar wat roet in het eten van memorabele momenten heeft gegooid is een understatement, immers het 100 jarige jubileum van het bestaan van bloemenveiling Bloemenlust is, behalve door de aankoop van de gemeente Aalsmeer van het meest interessante gedeelte van het complex, voor velen geluidloos gepasseerd. In ieder geval is er de tijd om het 100 jarig bestaan van de voormalige Centrale Aalsmeerse Veiling in dorp voor te bereiden, dat staat gepland voor 2028.

Terug naar de VBA, het is dit jaar dus het 50 jarig bestaan van de Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer. Toen de directies van de beide bloemenveilingen halverwege de jaren zestig de koppen bij elkaar staken om te fuseren ging dat niet zonder slag of stoot. Het zou nog tot 13 mei 1968 duren voor er een definitieve beslissing werd genomen om de beide bloemenveilingen te fuseren. Plan was om de beide veilingen, C.A.V. en Bloemenlust in één gebouw te huisvesten.

Er werd land aangekocht, het woonwagenkamp werd weggesaneerd en niets stond in de weg om ’s werelds grootste bloemenveiling te bouwen. De eerste paal voor het complex ging op 29 mei 1970 de grond in en het zou, met een klein uitstel, tot 28 februari 1972 duren voor de eerste veilingklok in werking werd gesteld. In de Aalsmeerder Courant van 1 maart 1972 wordt daar uitgebreid verslag van gedaan. Voor de officiële opening van de nieuwe Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer op 15 september 1972 werd Prins Claus gevraagd de openingshandelingen te verrichten.

Inmiddels zijn we 50 jaar en vele gebeurtenissen verder. De VBA is uitgegroeid tot een internationaal handelscentrum met een giga omzet. Op 1 januari 2008 fuseert de VBA met andere veilingen in het land en hieruit ontstaat Flora Holland, een ontwikkeling waar niet iedereen even blij mee is geweest. 

Het is jammer dat de binding met de Aalsmeerse gemeenschap in de afgelopen jaren minder is geworden. Veel grotere tuinbouwbedrijven hebben zich inmiddels elders gevestigd en ook het ontbreken van een jaarlijks bloemencorso wordt door velen als een gemis beschouwd. Aalsmeer is van een productiegebied in de sierteelt verandert in een distributie knooppunt waar snijbloemen, planten en alle daaraan gerelateerde producten worden geveild en over de wereld worden getransporteerd. 

Misschien een idee voor de huidige directie van Flora Holland om in het kader van de vijftigste verjaardag iets groens in de gemeente te doen, als een soort cadeautje voor de Aalsmeerse inwoners.

Met dank aan Henk de Gooijer, die mij op het spoor van deze verjaardag heeft gezet.

Dick Kuin