Beroepschrift VIB tegen verkeersbesluit Uithoorn

De Ronde Venen/Uithoorn – De Vereniging Industriële Belangengemeenschap De Ronde Venen (kortweg VIB) is een belangen- en netwerkvereniging voor bedrijven met 260 actieve leden. Medio 2016 heeft B&W van de gemeente Uithoorn een verkeersbesluit genomen, waarmee de doorstroming van het verkeer op de N196 sterk wordt ontmoedigd. Naar mening van velen, waaronder VIB De Ronde Venen, zal dit leiden tot nog meer drukte en filevorming op de toch al overbelaste N201.
Het door de VIB ingediende bezwaarschrift tegen het besluit werd, ondanks een positief advies van de beroeps- en bezwarencommissie, door B&W van de gemeente Uithoorn zonder nadere onderbouwing aan de kant gezet. “Omdat de doorstroming op de N201 van groot belang is voor de bereikbaarheid van ons bedrijventerrein heeft het bestuur besloten het niet hierbij te laten zitten en bij de rechtbank in beroep te gaan”, aldus voorzitter Arwin Brouwer. Mr. Jan-Kees de Haan (Maet-advocaten, Mijdrecht) was graag bereid de VIB daarbij juridisch te ondersteunen.

Onmogelijk
De VIB heeft in april 2016 bezwaar gemaakt tegen het Verkeersbesluit van de gemeente Uithoorn, waarbij de Koningin Máximalaan tussen Irenebrug en de Laan van Meerwijk zodanig zal worden ingericht, dat doorgaand verkeer over dit gedeelte van de N196 (de ‘oude’ N201) vrijwel onmogelijk wordt gemaakt.
De bezwaarschriftencommissie van de gemeente Uithoorn heeft bij haar advies van 25 oktober 2016 het bezwaar van de VIB en dat van 7 andere bezwaarden ontvankelijk verklaard en de bezwaren gegrond bevonden. B&W van Uithoorn hebben zich bij besluit van 3 februari 2017 niets aangetrokken van dit advies en het VIB bezwaarschrift niet-ontvankelijk en ongegrond verklaard. Tegen dit besluit is de VIB nu bij de bestuursrechter in beroep gegaan, evenals de gemeente De Ronde Venen.