Verplaatsing fietsbrug tussen Linie en Vuurlijn van de baan

Verplaatsing fietsbrug tussen Linie en Vuurlijn van de baan

Regio. Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces op donderdag 30 juni jl. werd onder andere de verplaatsing van de fietsbrug tussen de Linie en de Vuurlijn tijdens het debat ter sprake gebracht. Het college van B&W had al een poosje geleden plannen bedacht en naar buiten gebracht over de mogelijke verplaatsing van de fietsbrug in het fietspad tussen de Linie en de Vuurlijn naar de Tamboer. Het fietspad met de fietsbrug verbindt de woonwijk (het Zwarte Dorp genoemd) achter de RK kerk met de Vuurlijn. Veel fietsers, waaronder schoolkinderen, maken veelvuldig van dit fietspad en de doorsteek gebruik. Omdat het ‘veiliger’ zou zijn waren verkeersambtenaren kennelijk van mening dat de huidige fietsbrug beter verplaatst kon worden naar de Tamboer, waar dan een aansluiting kon worden gemaakt vrijwel rechtuit met het fietspad langs de Noorddammerweg. Iets wat door het college was overgenomen en bij het VSP (Verkeersplan De Kwakel) was ingebracht. Bewoners waren hiervan op de hoogte gesteld, maar die bleken het er niet mee eens en brachten dit ook als zodanig naar buiten. In een motie verzochten de drie politieke partijen het college af te zien van het verplaatsen van de fietsbrug en het vrijvallende bedrag in te zetten voor andere nog niet gerealiseerde doeleinden binnen het VSP. De motie kreeg de nodige steun van andere partijen en werd met een meerderheid van stemmen aangenomen. Dit tot vreugde van de bewoners die het eveneens onzin vinden om de brug op niks af en tegen veel te hoge kosten naar 50 meter verderop te verplaatsen. Inderdaad, het geld kan beter besteed worden! Maar die 35.000 euro is men sowieso toch kwijt. Weggegooid geld! Zo rijk is de gemeente Uithoorn niet dat men zich dat laatste kan permitteren. (Foto: Marika Kerstens)