twee keer stemmen 20 maart

Verkiezingen op komst: Stembureauleden gezocht

Aalsmeer – De gemeenteraadsverkiezingen naderen. Op woensdag 16 maart mogen alle inwoners vanaf 18 jaar naar de stembus en mogen zij een voorkeur voor een partij en/of een persoon op de kiezerslijst aankruisen. Vooralsnog ziet het er naar uit dat in de gemeente Aalsmeer de fracties CDA, VVD, Absoluut Aalsmeer, GroenLinks, D66 en PvdA deelnemen aan de verkiezingen waarmee wordt bepaald welke partijen en met hoeveel zetels de gemeenteraad mogen vormen en wie uiteindelijk op het wethouderspluche mag plaatsnemen.

Openbare zitting

Op vrijdag 4 februari vindt om 10.00 uur een openbare zitting in het Raadhuis plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden de deelnemende politieke partijen en de nummering voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Inwoners mogen hierbij aanwezig zijn. De zitting kan ook online gevolgd worden via livestream op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.

Meehelpen?

De gemeente is nog op zoek naar inwoners die willen helpen als stembureaulid of als stemmenteller bij de verkiezingen. Als stembureaulid levert u een belangrijke bijdrage aan de democratie. Samen met de andere leden van het stembureau zorgt u dat de verkiezingen goed en zo veilig mogelijk verlopen. Een lid van het stembureau helpt bijvoorbeeld bij het wijzen van kiezers op belangrijke informatie bij de ingang, controleert de identiteit van kiezers aan tafel of beantwoordt vragen bij de stembus. Een teller helpt mee met het tellen van de stemmen nadat de stembureau’s zijn gesloten. Stembureauleden of -tellers moeten 18 jaar of ouder zijn, flexibel en netjes kunnen werken. Voorafgaand aan de verkiezingen kunnen leden en tellers een gratis (digitale) training bij de gemeente volgen. Aanmelden als stembureaulid kan via de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl (zie verkiezingen).