Verkenning college naar nieuwe samenwerkingen

Aalsmeer – Tijdens een ingelaste raadsvergadering op donderdag 17 oktober heeft een unanieme gemeenteraad uitgesproken om met ingang van 1 januari 2022 uit te willen treden uit de ‘Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer – Amstelveen’. 

Gelijkwaardige samenwerking

In het door alle raadsfracties aangevraagde actualiteitendebat over de recente ontwikkelingen in de ambtelijke samenwerking met Amstelveen heeft de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders verzocht om de beëindiging van de huidige samenwerkingsvorm per 1 januari 2022 voor te bereiden en een verkenning uit te voeren naar andere, meer gelijkwaardige samenwerkingsvormen.

Ontbreken van inspraak

Belangrijkste argumenten voor deze stap zijn de toenemende organisatiekosten, het ontbreken van inspraak daarover en het uithollen van het budgetrecht van de raad. De raadsfracties en het college benadrukten in hun betogen geen zorgen te hebben over de samenwerking met individuele ambtenaren, maar wel over het gebrek aan sturing en de steeds verder oplopende organisatiekosten. Dat komt de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven in Aalsmeer niet ten goede.

Regie op kwaliteit

Het onlangs verschenen rapport van de heer Vellenga over de samenwerking bevestigt de al eerder geuite zorgen van de raad: ‘de huidige samenwerking is eindig’ en ‘voortmodderen is niet langer een optie’. Aalsmeer is en blijft een bestuurlijk zelfstandige gemeente. Daar hoort regie op de kwaliteit van de dienstverlening bij. De vergadering terugluisteren kan via de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.