Verkeersonderzoek rond Westeinderhage

Kudelstaart – De gemeente en Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars hebben, zoals bekend, vorig jaar najaar een intentieovereenkomst getekend om te gaan onderzoeken of het gebied Westeinderhage ontwikkeld kan worden tot woningbouwlocatie. Het gebied Westeinderhage is circa 8 hectare groot en ligt tussen de Herenweg en de Bilderdammerweg. In het verleden hebben er tuinbouwkassen gestaan. Na de sloop hiervan is het gebied nu grotendeels in gebruik als weiland.

Over de mogelijke woningbouw is afgelopen 3 april een participatiebijeenkomst gehouden. Deze bewonersavond is heel druk bezocht. Ongeveer 200 bewoners waren aanwezig, die met name aandacht vroegen voor de verkeersafwikkeling. De ontsluiting van de nieuwe woonwijk komt naar alle waarschijnlijkheid uit op de Bilderdammerweg en deze weg is nu reeds behoorlijk overbelast.

Om deze reden hebben de gemeente en de projectontwikkelaar de vervolgbijeenkomst op maandag 1 mei uit te stellen. Eerst gaat nu een verkeerskundig (kenteken)onderzoek uitgevoerd worden, waarna oplossingsrichtingen onderzocht gaan worden. Verwacht wordt dat dit onderzoek in juni wordt afgerond, zodat kort hierna, nog voor aanvang van de zomervakantie, de tweede participatiebijeenkomst kan plaatsvinden. De datum hiervan wordt ruim op tijd bekend gemaakt.