Vergadering commissie Maatschappij en Bestuur

Aalsmeer – Op donderdag 21 maart om 20.00 uur vergadert de commissie Maatschappij en Bestuur. Het is een beeldvormende vergadering, waarbij inwoners van harte zijn uitgenodigd om in te spreken en zo hun mening te laten horen over de onderwerpen die op de agenda staan. In beeldvormende vergaderingen doen raads- en commissieleden informatie op om zich later een oordeel te vormen over de agendapunten. Zij luisteren naar de insprekers en kunnen vragen stellen aan elkaar en aan de wethouders. De vergadering start met een presentatie van het Veiligheidsbeeld 2023 door burgemeester Gido Oude Kotte, Bart Schmidt (hoofd openbare orde en veiligheid), Tanja Höing (basisteam politie) en Heidi Hiemstra (hoofd handhaving openbare orde).

Participatievisie 2024

Inwoners, ondernemers en organisaties in Aalsmeer beschikken over veel kennis en ervaring, met een grote maatschappelijke meerwaarde. De gemeente wil hun inbreng graag gebruiken en hecht veel waarde aan participatie bij besluitvorming. Met de invoering van de Omgevingswet is het belang van participatie alleen nog maar groter geworden. In deze visie wordt geschetst hoe participatie wordt vormgegeven en wat Aalsmeerders van de gemeente mogen verwachten. Wat wordt precies bedoeld met participatie? Wat zijn de voorwaarden? Wat is daarbij van belang en welke ambities horen daarbij? Verder deze avond aan de orde: Verordening leerlingenvervoer, conceptregeling omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en mededelingen uit het college en de fracties en de regionale samenwerking.

Meepraten en meekijken

Inwoners die willen inspreken kunnen zich hiervoor aanmelden tot 12.00 uur vandaag, donderdag 21 maart, bij de griffie via de mail (griffie@aalsmeer.nl). Uiteraard zijn inwoners ook van harte welkom om de vergadering in raadzaal bij te komen wonen. Meeluisteren en later terugkijken kan via www.aalsmeer.nl.