Vergaderen nieuwe stijl werkt!

Aalsmeer – Het nieuwe vergaderen werkt. Om vijf voor tien donderdagavond kon burgemeester Jobke Vonk de hamerslag geven voor einde van de Raad. Geen nachtwerk meer en dat niet alleen. Er zijn beslissingen genomen en dit zonder ‘zware’ discussies en stemverheffingen en er was zelfs eensgezindheid. Raadsbrede steun kreeg de motie om onderzoek te doen naar de uitvoering van de participatiewet. Het ging donderdag echt om de onderwerpen op de agenda van de Raad. Het nieuwe vergaderen is min of meer het oude systeem. In commissievergaderingen krijgen de fracties ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen en om aanvullingen en/of veranderingen aan te geven. Na de commissies, iedere tweede dinsdag en donderdag van de maand, is er voor fracties nog extra tijd om de onderwerpen nader te bestuderen, aanvullende vragen te stellen, etc., want de uiteindelijke beslising is vervolgens in de vergadering van de Raad iedere laatste donderdag van de maand. Als vanouds begon de Raad met felicitaties aan de jarigen en dit keer werden niet alleen de raadsleden Marjanne Vleghaar (VVD) en Eppo Buskermolen (CDA) en fractie-assistent Marijn Schoo (HAC) in het zonnetje gezet, maar ook burgemeester Vonk die afgelopen zaterdag 21 maart haar geboortedag heeft gevierd. Voor haar een boeket bloemen uit handen van de nestor van de Raad, René Martijn, en een sapje uit de Wereldwinkel van het CDA. En er waren installaties van (nieuwe) raadsleden. Wel al bekende gezichten namelijk. Paul van Soelen was tijdelijk raadslid vanwege de ziekte van Ines van der Boon. Hij is tot vast raadslid voor het CDA beëdigd en tot tijdelijk raadslid is Ton Smit benoemd (was fractie-assistent voor de CDA). Deze verschuiving heeft natuurlijk te maken met het plotselinge vertrek van ‘politiek dier’ Jaap Overbeek. Vanwege de ziekte van de plaatsvervangend griffier is mevrouw M. Fabbricotti ingehuurd voor tijdelijke extra raadsondersteuning. Ook zij heeft de eed afgelegd. Beslist deze donderdag: Motie van de VVD, PACT en HAC om bij de Lentenota een eerste beeld te krijgen van de omvang van de stille reserves en een scherp beeld hiervan bij de behandeling van de begroting 2016. De motie is met meerderheid van stemmen aangenomen. Ook groen licht voor: Verordening werkzaamheden kabels en leidingen, bouwvoorbereidingskrediet voor nieuwbouw Hornmeerschool en krediet voor uitbreiding klimaatinstallatie in schoolgebouw De Rietpluim. In het vragenkwartier eiste HAC alle aandacht op met een motie om te kiezen voor lokale winkels en ondernemingen bij aankopen en vragen over het bedrijf in de Cactuslaan. Voor de volgende vergadering van de commissie is nu al 1 onderwerp bekend. Wethouder Gertjan van der Hoeven gaat technisch in op de veranderde procedures bij bestemmingsaanvragen.