Verder bouwen in Proosdij-Noord

Kudelstaart – De nieuwbouwwijk Proosdij-Noord gaat nu dan toch vol gebouwd worden. Jarenlang stagneerde de bouw van het project Proosdij-Noord vanwege vooral de economische recessie. Ook de reeds gebouwde woningen verkochten maar mondjesmaat. Door de recente opleving in de woningbouw zijn nu echter alle woningen in de nieuwbouwwijk verkocht.

Hurks Vastgoedontwikkeling en Bouw heeft als ontwikkelaar en bouwer te kennen gegeven de verkoop van de resterende woningen in maart 2017 te willen starten. Hurks neemt voor wat betreft de realisatie het stokje over van Grontmij Real Estate. De overeenkomst tussen Grontmij Real Estate en de gemeente blijft evenwel van kracht.

De resterende woningen bestaan uit 21 rij- en hoekwoningen aan de Doelstraat en Korfstraat en 22 twee-onder-één-kapwoningen aan de Zijlijnstraat. Hiervoor zijn reeds in het verleden bouwvergunningen afgegeven. De verkoop zal normaliter in twee fases starten, namelijk een eerste fase van de 21 rij- en hoekwoningen samen met 10 of 12 twee-onder-één-kapwoningen en een tweede fase van de resterende twee-onder-één-kapwoningen. Afhankelijk van de verkoop kan de ontwikkelaar besluiten om alle woningen in één keer te bouwen.

De bewoners van de nieuwbouwwijk Proosdij-Noord worden door middel van een informatiebrief op de hoogte gesteld. “Voordat de bouw daadwerkelijk start zullen de ontwikkelaar, bouwer en de gemeente een informatiebijeenkomst organiseren waarbij aandachtspunten als fasering, ontsluiting van het bouwverkeer, overlast, weghalen van het tijdelijk trapveldje, communicatie en dergelijke worden besproken”, aldus wethouder Robbert-Jan van Duijn in een schrijven aan de gemeenteraad.