Verboden kunstkasten in schijnwerpers (2)

Aalsmeer – Naast de kunstkasten – beschilderd door inwoners –  staan er binnen de gemeentegrenzen van Aalsmeer ook enkele ‘verboden’ kunstkasten.  Een daarvan is verleden week besproken en deze week gaat het om een kast die is te vinden op de hoek van de Burgemeester Kasteleinweg en de Dorpsstraat, vlak naast het fietspad.

Ook voor deze kast is gebruikt gemaakt van een reeds bestaand schilderij dat is gefotografeerd door Giovanni Margaroli. Vervolgens afgedrukt op folie en daarna geplakt op de kast die daarmee de titel ‘kunstkast’ kreeg.  Het schilderij is in de jaren dertig gemaakt door de schilder Ferdinand Erfmann en heeft als titel: ‘De lifsters’. Het origineel is te zien in het Huiskamermuseum (zie www.huiskamermuseum.nl).

Het was de bedoeling van Giovanni om aan het voorbij komend verkeer te laten zien dat Aalsmeer een kunstminnende gemeente is. De grap van de voorstelling: Liftsters die tevergeefs wachten op een auto, want stoppen is geheel onmogelijk op deze drukke weg.

Mogelijk dat de afbeelding op de kunstkast door de wildplakkers wordt gezien als ‘zomaar’ een poster, maar dan vergissen zij zich toch.

Jammer dat het initiatief van Giovanni daarom niet tot zijn recht komt en des te treuriger is dat een enthousiast vrijwilliger die Aalsmeer een beetje mooier wil maken ook nog eens tijdens zijn bezigheden werd beroofd van zijn camera.

Janna van Zon