Veel insprekers bij commissie Ruimte

Aalsmeer – Vanavond, dinsdag 14 juni, komt de commissie Ruimte en Economie ter vergadering bijeen. De raadsleden, het college, de ambtenaren en het publiek wacht een lange avond. De vergadering is van 20.00 tot 23.59 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. In verband met de hoeveelheid insprekers voor de onderwerpen ‘Structuurvisie Green Park Aalsmeer’ en ‘Ontwerp Burgemeester Kasteleinweg’ is besloten de volgorde van de agendapunten hierop aan te passen.

Dit houdt in dat voornoemde agendapunten naar voren worden gehaald, te weten als agendapunten 3 (aanvangstijdstip 20.05) en 4 (aanvangstijdstip 21.20) en het onderwerp ‘Luchthaven Schiphol’ iets naar achteren is geschoven als agendapunt 5 (aanvangstijd ongeveer 22.00 uur).

758 Bezwaren

De 109 huishoudens en bedrijven aan de Aalsmeerderweg, Machineweg en Hornweg en andere belanghebbenden, die een of meer bezwaren hadden ingediend tegen de gewijzigde structuurvisie van Greenpark Aalsmeer, zijn grotendeels teleurgesteld door de reactie van het college op hun bezwaren (ook wel ‘zienswijzen’ genoemd). In hun zienswijzen, die individueel of gezamenlijk door de belanghebbenden zijn ingediend, worden 418 bezwaren gemaakt of suggesties gedaan tegen de huisvesting van arbeidsmigranten, met name aan de Molenvlietweg. Verder wordt er 162 keer gereageerd op de wijzigingen in de logistiek en infrastructuur. Over de aanslag op natuur, gezondheid en milieu zijn 122 zienswijzen ingediend en 56 bezwaren richten zich op de toegenomen hoogte van de bebouwing. Alle opmerkingen in de zienswijzen vermenigvuldigd met het aantal indieners daarvan brengt het totaal op 758 bezwaren en suggesties. Vrijwel alle indieners waren tegen wijziging van de vigerende structuurvisie en bestemmingsplannen.

Voorafgaand aan de openbare vergadering houden de bewoners, die nabij het te bouwen migrantenhotel aan de Molenvliet wonen, een persconferentie. Deze is van 19.00 tot 20.00 uur in De Oude Veiling in de Marktstraat, nabij het gemeentehuis.