Varende boswachter gaat Westeinder op

Aalsmeer – De Structuurvisie Uiterweg staat op de agenda van de aankomende Raadsvergadering en is vorige week besproken in de commissie Ruimte en Economie. “Een fantastisch handboek om mee te werken. Een flexibel plan met een hoge ambitie”, aldus Ton Smit van het CDA. Wethouder Gertjan van der Hoeven beaamde dit. “De visie ontneemt niemand iets te ondernemen. Het is een vormvrij document.” Een van de insprekers over dit onderwerp tijdens de vergadering van de commissie was jachthaveneigenaar Jan Tas. Hij wees de fracties onder andere op de mogelijke invoering van ‘jaarrond recreatief verblijf’. Zowel Smit als Luuc de Horde van AB zagen dit wel als een ‘heet hangijzer’. Wethouder van der Hoeven twijfelde enigszins. “Interessant, maar er is veel gebeurd rond de woonschepen. We moeten zoeken naar een goede vorm. Uit verblijfsrecreatie moet meer rendement te halen zijn, maar we moeten behoedzaam zijn in deze.” AB gaf verder aan niet te zitten wachten op meer partyboten op de Westeinderplassen. De wethouder ‘kalmeerde’ deze gedachte. “We willen de Poel niet vol met feesteilanden, maar een voorziening waar je aan kan meren en wat drinken, zou een verrijking kunnen zijn.” Wethouder Jop Kluis had tot slot nog een nieuwtje: De varende boswachter gaat binnenkort starten met beheer en handhaving op het water. “Ik kan niet garanderen dat hij Ko gaat heten”, grapte hij. De commissievergadering vond plaats onder voorzitterschap van Dick Kuin (AB), die de zieke Robert van Rijn (VVD) verving. Hij opende de vergadering met een ferme, zeg maar harde, hamerslag en zei à la Jeroen Pauw: “Het is acht uur, we gaan beginnen!” De tv-presentator roept dit altijd om elf uur, maar dit was eigenlijk wel het tijdstip waarop Kuin hoopte de vergadering af te kunnen sluiten, zo deelde hij bij aanvang mede. De vergadering van de Raad volgende week donderdag 23 april staat onder leiding van burgemeester Jobke Vonk-Vedder, is openbaar en begint om 20.00 uur.

Extra vergadering

Eerst echter schuiven de fracties aan voor een extra vergadering van de commissie Ruimte en Economie op dinsdag 21 april vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Ook deze vergadering is openbaar.