Van voetbalvelden naar recreatiegebied

Aalsmeer – Het voormalig VVA-terrein aan de Dreef wordt herontwikkeld tot een groen recreatiegebied voor jong en oud. Het plangebied wordt begrensd door de Burgemeester Kasteleinweg, de Zwarteweg en de Dreef.

Op maandag 20 maart wordt het zogenaamde vlekkenplan gepresenteerd. In dit vlekkenplan hebben wensen en ideeën van participanten een plek gekregen. Belangstellenden worden uitgenodigd voor een inloop/informatiebijeenkomst waar iedereen zijn of haar mening kan geven over het vlekkenplan.

De bijeenkomst op maandag 20 maart is van 19.30 tot 21.00 uur in de kantine van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan 120 in de Hornmeer. De bijeenkomst begint om half acht met een korte inleiding door wethouder Gertjan van der Hoeven en een presentatie over het vlekkenplan door de klankbordgroep

Na de presentatie is er voldoende gelegenheid om de plannen nauwkeuriger te bekijken, vragen te stellen aan medewerkers en om een mening te geven op het reactieformulier. Belangstellenden kunnen zich tijdens de bijeenkomst ook opgeven voor een klankbordgroep. In de klankbordgroepen worden de plannen voor onderdelen van het terrein verder ontwikkeld.