Uitvoering plan De Kwakel verkeersveilig van start

 

De Kwakel. Deze week wordt begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden die De Kwakel verkeersveiliger moeten maken. Wethouder Marvin Polak (Verkeer & Vervoer) liet dit afgelopen week weten. Het gaat daarbij voornamelijk om kruispunten en oversteekplaatsen te veranderen en te markeren met oversteekplaatsen (zebra’s). Dit in de vorm van verhoogde plateaus in combinatie met een heldere signalering en bebording. Vijf ‘onveilige’ plaatsen worden op die manier onderhanden genomen. Dat is het tweede veiligheidsproject van het plan. Begonnen wordt met de vernieuwing van de kruising bij de Boterdijk/Distellaan. Vervolgens komen aan de beurt de kruisingen Drechtdijk-Mgr. Noordmanlaan, Boterdijk-Hooilaan, Kwakelsepad-Jozeflaan en Kwakelsepad Mgr. Noordmanlaan. Voorts de oversteekplaats (zebra) met plateau bij SV KDO, mogelijk gemaakt door de verplaatsing van de komgrens zodat deze binnen de bebouwde kom valt en een zebrapad dan mogelijk is. Vervolgens wordt ook een tweede oversteekplaats met plateau op het Kwakelsepad bij de aansluiting van het fietspad naar De Stelling en het ‘Zwarte Dorp’ aangelegd vanwege het gevaarlijke punt wat daar is. Het is bovendien een belangrijke looproute naar de RK basisschool De Zon aan de andere kant van de Ringdijk.

Meer over dit onderwerp leest u in de Nieuwe Meerbode van aanstaande woensdag.