Uitval nieuw groen kost 55.000,- meer

Aalsmeer – Volgende week donderdag 29 juni komen burgemeester, wethouders en raadsleden bijeen voor de maandelijkse raadsvergadering. De agenda kent een groot aantal hamerstukken, maar uiteraard ook onderwerpen die nog verder besproken gaan worden. Eén daarvan is het uitvoeringsprogramma werken buitenruimte Aalsmeer. Voor het onderhoud van al het grijs (wegen en bruggen) en groen is voor dit jaar een bedrag uitgetrokken van iets meer dan 9 miljoen euro. Voor 2018 wordt voorgesteld dit bedrag te verhogen naar 10 miljoen euro.

Grote werken in de buitenruimte die staan gepland zijn onder andere de reconstructie van de Aalsmeerderweg Noord, vervanging en groot onderhoud aan de bruggen aan de Uiterweg, de reconstructie van de Componistenbuurt, het Hornmeerpark, Gedempte Sloot en Weteringstraat (aanvang 26 juni), de herinrichting van de Dreef, het parkeerterrein en de rotonde Zwarteweg en de inrichting van het schoolplein voor de fusieschool Triade.

Uitval groen

Het onderhoud en/of vernieuwing van groen loopt niet altijd soepeltjes, zo heeft de gemeente ervaren op bedrijventerrein Hornmeer. Er heeft een excessieve uitval van beplanting plaatsgevonden waardoor nieuwe struiken moesten worden aangebracht. De planten leken verdroogd, maar bleken juist teveel in het water te staan. Naast nieuwe struiken moesten daarom bodem verbeterende maatregelen getroffen worden. Dit heeft geresulteerd in een kostenoverschrijving van, schrik niet, circa 55.000 euro ten opzichte van de oorspronkelijke raming. “Het werk is inmiddels gereed”, aldus de bestuurders. De Nieuwe Meerbode is gehuisvest op het industrieterrein en is één van de bedrijven met een nieuw rijtje struiken voor de deur. Er wordt regelmatig water gegeven en over het algemeen ziet het er prima uit, de beplanting doet het goed. Helaas is er voor de deur van de krant weer één struikje overleden… Tja!

Vergroten capaciteit

De hoge kosten voor het uitvoeringsprogramma hebben met name te maken met het feit dat in 2016 besloten is de capaciteit te vergroten voor onderhoud en vernieuwing van het (achterstallige) groen en grijs. De werken in de buitenruimte worden wijkgericht en integraal opgepakt. In het verleden gebeurde het dat er een globale raming en planning werd opgenomen voor een werk waarbij nog onduidelijk was welke beperkingen (risico’s) aanwezig zijn. Er wordt nu gewerkt middels vooronderzoeken en daarbij is gekozen voor een voorbereidingsbudget. Met dit budget wordt gekeken of het plan haalbaar is (onderzoek flora en fauna, kabels en leidingen en bodemonderzoek), de projectgrens wordt bepaald en er vindt afstemming plaats met verschillende disciplines. Na deze voorbereidingsfase kan een gerichtere raming en planning worden opgesteld die beter aansluit bij het uiteindelijk uit te voeren werk en de daadwerkelijke kosten. In het geval van de beplanting op bedrijventerrein Hornmeer blijkt het bodemonderzoek toch niet het gewenste resultaat opgeleverd te hebben…

Fase twee en Lentenota

In de raadsvergadering wordt verder ook gesproken over voorschoolse voorzieningen in Aalsmeer, fase twee van ‘het huis der gemeente’ (renovatie en onderhoud gemeentehuis) en de raad buigt zich over de Lentenota 2017. De vergadering begint om 20.00 uur en is openbaar, belangstellenden zijn welkom. Thuis deze politieke avond volgen kan via livestream.