Uithoornse kiezers belonen coalitiepartijen

Uithoorn – De kiezer is niet in grote getalen naar de stembus gegaan in de gemeente Uithoorn. De opkomst was net iets meer dan de helft, 50,77 procent. Bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was dit iets hoger, te weten 51,9 procent. Grote politieke verschuivingen werden niet verwacht en zijn er ook niet gekomen. Wellicht wel als de andere helft van de bevolking zou hebben meegestemd.

Dat is niet gebeurd. Jammer dat die groep geen gebruik maakt van haar burgerrecht om te gaan stemmen. Dan ook niet langs de zijlijn staan te mopperen als er bestuurlijke beslissingen worden genomen. De komende raadsperiode staat er weer veel op het programma en zijn er complexe dossiers, zoals bijvoorbeeld Schiphol, de herinrichting van het dorpscentrum, de nieuw aan te leggen HOV-lijn van Uithoorn via Aalsmeer naar Schiphol-Zuid, stagnerende doorstroming bij sociale huurwoningen, woningbouw en nieuwbouw voor sport- en gymnastiekonderwijs, afronding van de bouw (Allure) aan de Amstel, het Sociaal Domein, enzovoort.

Winst huidige coalitie
Dat de huidige coalitiepartijen het kennelijk goed hebben gedaan in de ogen van de inwoners blijkt uit het feit dat zij met de verkiezingen winst hebben geboekt. De voorlopige uitslag is als volgt: GemeenteBelangen (GB) is als grootste partij (in stemmenaantal) uit de bus gekomen met 5 zetels (waren er 4), gevolgd door de VVD eveneens met 5 zetels (dat waren er ook 5), Groen Links/D66 kreeg er een zetel bij en komt op 4, Ons Uithoorn consolideerde met 3 zetels, het CDA verloor een zetel en komt op 2 met in haar kielzog de PvdA die eveneens een zetel inleverde en er 1 overhoudt, net zoals Groen Uithoorn (GU) met ook 1 zetel.

In deze configuratie zou je kunnen zeggen dat de huidige coalitiepartijen ook in de nieuwe samenstelling met elkaar verder kunnen gaan, net zoals de wethouders Bouma (GB), Polak (VVD) en Zijlstra. Maar het is politiek, dus is er niets zeker totdat partijen een partijprogramma hebben opgesteld, c.q. aangepast, met elkaar om de tafel hebben gezeten in een onderhandelingsfase en een coalitieakkoord hebben gesloten. Pas dan is er een samenwerkingsverband. Zover is het nu nog niet.

Nog niet definitief
In een eerste reactie laat Sjaak Verhaar van Gemeentebelangen weten dat de uitslag bij hem ongelofelijk overkomt. “We hebben allemaal keihard gewerkt voor dit resultaat. Dat we de eerste partij van Uithoorn geworden zijn vind ik geweldig. In aantal stemmen weliswaar, maar toch.” Els Gasseling (PvdA) als verliezende partij uitte zich teleurgesteld. “Het is maar een klein verlies, maar dat kost net die ene zetel. Ik denk dat we het als fractie goed gedaan hebben, maar men heeft onze inspanning kennelijk niet gewaardeerd. Jammer dat ik er nu nog maar alleen zit voor de partij. De uitslag is nog niet definitief dus hoop ik dat we nog wat stemmen kunnen winnen om die ene zetel erbij te kunnen behouden.”

Meer over de verkiezingsavond en eerste reacties van dat moment zal te lezen zijn in de Nieuwe Meerbode van aankomende woensdag.