Uithoorn strijdt voor minder overlast Schiphol

Uithoorn – Steeds meer mensen in Uithoorn en De Kwakel hebben last van vliegtuiglawaai, met name veroorzaakt door startende vliegtuigen vanaf de Aalsmeerbaan. Bovendien maken ze zich zorgen over de luchtkwaliteit en fijnstof. ‘Onacceptabel’ was dan ook de eerste reactie van de raadsfracties in de werkgroep Schiphol van de gemeente Uithoorn,toen uit de onlangs verschenen concept-Milieueffectrapportage (MER) bleek dat Schiphol kan groeien naar 540.000 vluchten per jaar als de 4e baan regel wordt losgelaten. De 40.000 extra vluchten komen volgens de concept-MER grotendeelsten laste van de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan.

Eigen onderzoek

De gemeente Uithoorn heeft een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om de vertrekroutes vanaf de Aalsmeerbaan te verleggen. Daarmee wil de gemeente de geluidsoverlast voor de inwoners beperken. Zij hebben zich hier hard voor gemaakt en hiervoor de tijd en ruimte gekregen van de andere overlegpartijen. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau To70. Zij hebben verschillende varianten voor routes onderzocht. Voor de afronding van dit onderzoek waren de uitkomsten nodig van de concept MER Schiphol. Nu deze er is, is er een aantal conclusies uit het onderzoek te trekken.

Verschuiving

Het verleggen van routes levert weliswaar gemiddeld genomen een daling op van de geluidsoverlast in Uithoorn en De Kwakel, maar de geluidshinder verschuift voor een deel. De daling zou vooral merkbaar zijn in De Legmeer en Zijdelwaard. Echter, de geluidsoverlast neemt inDe Kwakel en Meerwijk toe, delen die nu ook al zwaarbelast zijn. Met die toename wordt het geluidsniveau in bepaalde delen daarvan zelfs hoger dan het huidige niveau in De Legmeer. Een verschuiving van de overlast draagt niet bij aan verbetering van het leefklimaat. Daarnaast zorgt een routeverlegging ook voor vergroting van ernstige hinder in Aalsmeer en Kudelstaart, iets wat uiteraard niet de  intentie is van de gemeente Uithoorn. Ook in andere omliggende gemeenten neemt de geluidsoverlast toe. Bovendien ontstaat een extra belasting van het milieu door langere vliegroutes. Deze conclusies zijn voor Uithoorn, het college en de gemeenteraad, belangrijke redenen om niet langer in te zetten op verlegging van de onderzochte routes.

 “Wij zijn uiteraard teleurgesteld over deze resultaten en vinden het ontzettend jammer voor onze inwoners dat ergeen andere resultaten uit het onderzoek gekomen zijn. Het rapport van het onderzoek is nog in de maak. Er is een overzicht gemaakt van de belangrijksteresultaten, te vinden op www.uithoorn.nl”,aldus gemeente Uithoorn.