Raadsdebat Uithoorn over toekomst Schiphol

Uithoorn – Hoe denkt u over de toekomst van Schiphol? Deze vraag stelde de gemeenteraad aan de inwoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel. Op de website uithoorndenktmee.nl kon een vragenlijst ingevuld worden. De resultaten zijn samengevat en gebundeld in één document. Dit document is te vinden op www.uithoorndenktmee.nl bij Schiphol onder het kopje projecten.

Aanleiding voor deze consultatie is het voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van begin juli, om Schiphol na 2020 onder voorwaarden stapsgewijs te laten groeien tot maximaal 540.000 vluchten. De voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt. Een definitief besluit over het voorstel neemt de Tweede Kamer. Voordat de Tweede Kamer een besluit neemt, wil de gemeenteraad van Uithoorn zelf een standpunt innemen over de plannen van de minister en de gevolgen daarvan voor Uithoorn en De Kwakel.

Raadsdebat op 17 oktober

Tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 17 oktober bespreekt de gemeenteraad het voorstel van de minister. Daarin nemen de raadsleden de meningen van inwoners en ondernemers mee in hun debat. Dit standpunt brengt de gemeente onder de aandacht bij Tweede Kamerleden, tijdens inspraakprocedures en in de verschillende overleggen waar de gemeente Uithoorn deel van uitmaakt. Informatie over de agenda van de gemeenteraad is te vinden op www.uithoorn.nl