Toenemende belangstelling voor Open Coffee

 

Uithoorn. Er is een toenemende belangstelling vanuit de ondernemerswereld voor de Open Coffee. Een vorm van een overigens landelijk georganiseerde netwerkbijeenkomst onder die naam op een locatie waar gevestigde en beginnende ondernemers elkaar vrijblijvend kunnen ontmoeten dan wel met elkaar kennis kunnen maken. Doel is tijdens een kort gezellig samenzijn en ‘een bakkie koffie’ over en weer te bekijken wat men voor elkaar kan betekenen in mogelijke dienstverlening en productaanbod.

De Open Coffee blijkt ook in Uithoorn een succes te zijn want steeds meer ondernemers uit de omgeving hebben te kennen gegeven hieraan te willen deelnemen voor zover zij op het betreffende tijdstip er even tussenuit kunnen. Zij zien het als een nuttige activiteit die niet zelden nieuwe zakelijke contacten en gezichtspunten oplevert. De Open Coffee in Uithoorn wordt elke derde dinsdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur gehouden in lunchroom & (tapas)restaurant Het Theehuis in winkelcentrum Amstelplein. De inloop is vrij. Overigens vormt dat geen beletsel voor andere bezoekers van het winkelcentrum die in die tijd ook een kopje koffie willen drinken. Zij hebben geen last van de Open Coffee sessie en ook zij blijven dus van harte welkom. Het Theehuis is sinds september vorig jaar de locatie voor de Open Coffee. Daarvóór werd dat op een locatie in het industriegebied gehouden, maar dat trok weinig animo. Totdat Theehuis eigenaar Mark Schoorl en Myra de Groot (Entertainment Producties uit Mijdrecht) toevallig met elkaar in contact kwamen. Mark stelde voor dat de Open Coffee wel bij hem kon plaatsvinden en Myra communiceerde dat naar de ondernemers. Het gevolg was dat in een paar maanden tijd het aantal deelnemers zienderogen stijgt. “Waren het er eerst vijf, nu zijn dat er gemiddeld al meer dan twintig en we verwachten dat de stijgende lijn zich zal doorzetten. De locatie in het winkelcentrum draagt daaraan bij. Het Theehuis heeft een gezellige uitstraling, ligt centraal in het dorp en er is volop ruimte om (overdekt) gratis te parkeren,” laat Mark Schoorl weten. Myra de Groot onderschrijft dit. Zij kent het klappen van de zweep en nu het ‘draait’ draagt zij de organisatie over aan een collega, die toevallig ook Myra heet, maar met de achternaam Lok (van Myra Lok Coaching), eveneens uit Mijdrecht).

Meer over het wel en wee van de Open Coffee leest u in de Nieuwe Meerbode van 28 januari.