Titel ‘Fairtrade Gemeente Aalsmeer’ verlengd

Aalsmeer – De Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer kreeg onlangs het goede bericht dat de titel weer voor twee jaar is verlengd. Het juryrapport was lovend over de werkzaamheden van de Werkgroep, evenals over de Nieuwsbrief en de website. Ook het feit dat de gemeente een leverancier voor de koffie heeft die Fairtrade gecertificeerd is, heeft zeker meegewerkt aan dit resultaat.

Uiteraard hoopt de Werkgroep de komende twee jaar haar werkzaamheden rond Fairtrade te verbeteren. Meer bekendheid en nieuwe medewerkers zouden daarbij zeker helpen.

Zou jij of u de Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer daarbij willen ondersteunen? De Werkgroep werkt aan een eerlijker wereld waarbij de arbeiders en boeren in de ontwikkelingslanden een leefbaar loon ontvangen, er geen armoede is, geen kinderarbeid en geen uitbuiting plaatsvindt. De Werkgroep zelf verkoopt geen producten.

Stuur voor meer informatie een e-mail naar: info@fairtradegemeenteaalsmeer.nl, bel: 06-16934773 of kijk op de website: www.faitrtradegemeenteaalsmeer.nl