Techniekweken op de Jozefschool

Aalsmeer – De leerlingen van de Jozefschool hebben twee weken lang onderzoek gedaan naar Natuur en Techniek. Twee themaweken in het kader van de NME, de natuur en milieueducatie op school. Alle klassen hadden hun eigen specialiteit. De NME-werkgroep had daarnaast voor alle kinderen een heel ontdekcircuit opgezet in de hal van de Jozefschool met proeven en technische onderzoekonderdelen. De kleuters onderzochten drijven en zinken, vliegen en vliegtuigen vouwen, robots en knikkerdozen bouwen en allerlei soorten gereedschap. Ook kwam professor Willie Wortel langs om te helpen. De groepen 3 en 4 hadden proeven met water en lucht, vloeibare en vaste stoffen, deden onderzoek naar zwaartekracht, maakten helikopters en windmolens die iets aantrokken. Groep 5 en 6 onderzochten hoe je bruggen en torens bouwt, sommige groter dan jezelf. Dit werd gedaan met spaghetti en marshmallows als cement of hout en kurken. Ook werden er heel wat oude computers, telefoons, elektrische apparaten ed. uit elkaar gesleuteld en weer omgebouwd tot iets nieuws. In groep 7 en 8 bouwden ze met papieren stroken bruggen, overspanningen, torens, etc. Daarnaast gaven ze in groep 8 uitleg met behulp van een PowerPointpresentatie over hun onderzoek naar de motor en horloges door tijd heen tot de meest geavanceerde van nu. Op donderdag was een open kijkmiddag door de hele school georganiseerd. Veel ouders, familie, vrienden en andere belangstellenden kwamen om al deze onderzoeksresultaten te bekijken, zelf proefjes te doen en alles van twee weken hard werken en onderzoek te bewonderen.