Techniekweek op PCBS de Brug

Aalsmeer – Ook dit jaar is er op PCBS de Brug een techniekprojectweek. Het thema dat centraal staat is: bewegen. Alle kinderen zijn razend enthousiast van start gegaan. Op maandagochtend 16 maart hebben de kinderen het project geopend, door aan elkaar te laten zien hoe je bijvoorbeeld een bal in beweging kunt zetten, hoe een windmolen draait, hoe een dynamo werkt en hoe de windkracht werkt! Elke bovenbouw groep is gekoppeld aan een onderbouw groep. De demonstraties zijn gehouden op het plein of in de klas. Afgesproken is dat er tijdens de kijkavond op donderdag 26 maart in elke groep gekeken mag worden wat er allemaal gemaakt is!