Tarief rioolbelasting gaat stijgen

Aalsmeer – De laatste raadsvergadering van 2014 vindt volgende week donderdag 18 december plaats. De aanvang is als vanouds 20.00 uur en de planning is dat rond half twaalf de hamer tot sluiting kan klinken. De kadernota Participatiewet 2015-2018 staat (weer) op de agenda, net als de Maatwerkvoorziening voor personen met een chronische ziekte of beperking en de Klachtenregeling sociaal domein. Verder vragen de bestuurders een aanvullend krediet aan voor het sportcomplex van voetbalvereniging FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan 120. Een bedrag van 340.982 euro is nodig om de huidige twaalf kleedkamers te verbouwen en groot onderhoud te plegen en om  twaalf nieuwe kleedkamers te kunnen bouwen. Ook op de agenda van de raad de uitvoeringsagenda van de Gebiedsvisie 2020 en het Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020. Voor uitvoering van werkzaamheden, waaronder jaarlijks reinigen van alle kolken, inspecteren van 15 kilometer riolering en rioolvervanging in het oude Dorp van in totaal 1,5 kilometer, zijn de kosten geraamd op 10,7 miljoen euro voor vijf jaar. Het zal daarom niemand verbazen dat het tarief van de rioolbelasting de komende jaren gaat stijgen, van 172,25 in 2015 naar 207,97 in 2020. Positief nieuws in deze is dat de gemeente steeds beter voorbereid raakt op zwaardere regenbuien, waardoor er minder overlast van water op straat is. Het vaststellen van tarieven van andere belastingen (afvalstoffenheffing: blijft gelijk en hondenbelasting: prijsindexatie van 1 procent, wordt 72,72 per hond) komt ook aan de orde in de raadsvergadering, evenals de moties van de VVD over de uitbreiding van koopzondagen en het extra kunstgrasveld voor RKDES.