‘Taalmaatjes’ van start bij KC De Ruimte

Kudelstaart – Afgelopen week is het project ‘Taalmaatjes’ van start gegaan bij KC De Ruimte. Een groepje enthousiaste, anderstalige ouders hebben zich aangemeld om onder begeleiding van Netty Koningen de Nederlandse taal te leren. Gedurende tien weken zullen zij de Nederlandse taal, de Nederlandse gewoontes en uiteraard het Nederlandse onderwijssysteem bespreken.

Op deze manier is er aandacht voor het taalkundige, culturele en sociale aspect binnen de aangeboden lessen. Zo wordt de inhoud van de nieuwsbrieven besproken, krijgen ouders begeleiding bij het gebruik van het communicatie systeem Parro en is er aandacht voor de methodiek van Kanjertraining, welke KC De Ruimte als Kanjerschool hanteert. Naast het leren van de Nederlandse taal en het vergroten van de ouder-betrokkenheid, leren de ouders elkaar ook beter kennen. Een win-win situatie voor zowel de ouders als de leerlingen van KC De Ruimte! 

Bij voldoende animo staat een nieuwe tienweekse editie ‘Taalmaatjes’ in februari 2022 alweer op de planning. De eerste reacties waren zeer enthousiast en dankbaar, dus er wordt al uitgekeken naar het vervolg!