Subsidie SLS voor De Oude Veiling?

Aalsmeer – Het ziet er naar uit dat Aalsmeer compensatie krijgt voor de jarenlange overlast door Schiphol. Het college en de fracties hebben de afgelopen maanden regelmatig discussie gehad over het indienen van een subsidieverzoek bij de Stichting Leefomgeving Schiphol. Begin december is in deze daad bij woord gevoegd en het ziet er naar uit met succes. Burgemeester en wethouders hebben voor de verbouwing van De Oude Veiling tot ‘huiskamer van Aalsmeer’ een subsidieverzoek gedaan. Er is nu een voorlopige toezegging van de stichting.

In totaal is een aanvraag gedaan voor een bedrag van 762.690 euro. In een brief aan de fracties laat wethouder Gertjan van der Hoeven weten dat van het bestuur van SLS in principe positief staat tegenover het projectvoorstel voor De Oude Veiling. Er dient nog aanvullende informatie verschaft te worden, maar het college heeft goede hoop. “Wij zien het bericht van SLS als een positieve tussenstap in het besluitvormingstraject omtrent De Oude Veiling. Belangrijke vervolgstappen zijn nu besluitvorming door de raad en de definitieve aanvraag van subsidie bij SLS.” Een raadsbesluit nemen is min of meer een vereiste van de Stichting Leefomgeving Schiphol.

Directeur J. Wagemakers schrijft: “De Stichting Leefomgeving Schiphol staat in principe positief tegenover het door u ingediende projectvoorstel, onder de voorwaarde dat voor het project een breed, aangetoond, draagvlak bestaat onder de bewoners van Aalsmeer. Het bestuur wil, mede op basis van voornoemde gevraagde gegevens en een raadsbesluit over het project, in februari 2017 een besluit nemen over uw subsidie aanvraag.” Financieel moet het plaatje ook goed zijn. De Stichting geeft aan een second  opinion van te bouwkosten te zullen laten verrichten.

Commissievergadering

De uitvoering en verbouwing van De Oude Veiling komt aan de orde in de openbare vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur op donderdag 26 januari. Voor de verbouwing tot ‘huiskamer van Aalsmeer’ vragen de bestuurders een krediet van 1.105.480 euro (mits de subsidie van SLS doorgaat). Er gaat dan een doorgang gecreëerd worden tussen de bibliotheek en De Oude Veiling en onder andere gaat de keuken aangepast te worden om te kunnen gebruiken als bakkerij. De kerngroep voor de toekomstige invulling van De Oude Veiling bestaat uit Ons Tweede Thuis, AM match, Amstelland bibliotheken, Cultuurpunt Aalsmeer, ESA en de gemeente Aalsmeer.