Stichting Amstelidee zoekt nieuwe ideeën

Amstelland – Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn kennen een nieuwe stichting die bewoners en organisaties oproept om te komen met nieuwe, frisse ideeën. Stichting Amstelidee wil mensen in staat stellen om zelf bedachte plannen, die de samenleving ten goede komen, te laten ontwikkelen en uitvoeren. Deze plannen behoren aan te sluiten op het terrein van zorg, welzijn, bewegen en cultuur. Ideeën op het terrein van eenzaamheid en armoedebestrijding, jeugd en mensen met een beperking hebben de voorkeur bij Amstelidee. De ideeën moeten in hun uitwerking en realisatie in principe een duurzaam karakter hebben. Het vermogen van de stichting komt voort uit de vroegere welzijnsstichting Cardanus. Cardanus wil via Stichting Amstelidee het restkapitaal teruggeven aan de samenleving.

Amstelidee is verder een samenwerking aangegaan met de Rabobank Amstel en Vecht. Voorzitter Hugo van der Kooij wil met deze samenwerking vooral kleine, snel te realiseren plannetjes, zogenaamde ‘Buurtbriljantjes’, een duwtje in de rug geven. De stichting is positief ontvangen bij de drie gemeenten. Vormen van samenwerking zijn dan ook in de maak. Voor meer informatie kijk op: www.amstelidee.nl