Start herstelwerk Botshol

De Ronde Venen – Natuurmonumenten start in de week van 28 november met herstelwerkzaamheden in Botshol. In samenwerking met Knoop baggerwerken gaat Natuurmonumenten dichtgegroeide petgaten opengraven en veenmosrietlanden plaggen. Deze verjongingskuur van de natuur is van groot belang voor het voortbestaan van allerlei moeras- en watervogels.
Samen met de aannemer probeert Natuurmonumenten de overlast zo veel mogelijk te voorkomen. De machines zijn alleen in het natuurgebied aan het werk, maar zijn op sommige locaties mogelijk te zien en/of te horen. Het vrijgekomen materiaal wordt via een persleiding afgevoerd naar een nabij gelegen opslag binnen het gebied. Hier vandaan wordt overtollig water via een leiding over de weg naar de Waver geleidt. Naar verwachting is de klus nog voor eind februari 2017 afgerond. ( meer hierover woensdag 30 november)