Start fase drie op de Uiterweg

Aalsmeer – Het vervolg van de werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur van de Uiterweg start na de Paasdagen. Het gedeelte van de Uiterweg vanaf huisnummer 196 tot en met 308 gaat onder handen genomen worden. De water- en gasleiding en de electrakabel zullen worden vernieuwd. Ook wordt er glasvezel aangelegd. Het is de derde fase van het uit totaal vier delen bestaande project. De werkzaamheden zullen ongeveer drie maanden duren. Hierna wordt gelijk aangevangen met het laatste deel, fase 4.

Het is een complex project. De kabels en leidingen liggen namelijk onder een puin en asfaltlaag van ongeveer een meter, die eerst moeten worden verwijderd. Zeker is weer dat bewoners en gebruikers hinder zullen ondervinden van de werkzaamheden. De aannemer zal zijn uiterste best doen om de overlast tot een minimum te beperken.

Het verkeer gaat op werkdagen tussen zeven uur in de ochtend en zes uur ’s avonds geregeld worden door verkeersbegeleiders om de doorstroming op gang te houden. Buiten genoemde tijden zal een verkeerslicht het verkeer langs de werkzaamheden begeleiden.

De nieuwe kabels en leidingen komen in het voetpad, waar de aannemer na afloop van de werkzaamheden een nieuw tegelpad zal aanbrengen. De scheiding tussen de fietsstrook en het voetpad blijft bestaan. Voor vragen over de werkzaamheden kan contact opgenomen worden met de aannemer via mail: uiterweg@vbaarsen.nl.