Schoolbesturen ondertekenen intentieverklaring

De Ronde Venen – De schoolbesturen van Vechtstreek + Venen en KPO Sint Antonius hebben besloten om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid tot een bestuurlijke fusie. Deze organisaties verzorgen onderwijs op ruim 20 basisscholen, voornamelijk in de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht.

In de afgelopen periode hebben de besturen een verkenning laten uitvoeren naar de meerwaarde van intensievere samenwerking onder het motto ‘sterk genoeg voor de toekomst’. Tijdens deze vrijblijvende verkenning is vertrouwen ontstaan in de mogelijkheid van een bestuurlijke fusie. Het belangrijkste motief hierbij is het gezamenlijk aanbieden van kwalitatief goed christelijk onderwijs voor alle kinderen in de regio.

In het vervolgonderzoek worden de gevolgen van een bestuurlijke fusie voor de twee besturen in kaart gebracht. Om deze vervolgstap te markeren ondertekenden de bestuurders van Vechtstreek + Venen en KPO Sint Antonius op 7 juli een intentieverklaring. Bestuurders Heb Huibers en Marla van Berge Henegouwen: ”Door samenwerking kan er een robuuste en weerbare organisatie worden gecreëerd waar ruimte is voor de protestants-christelijke en rooms-katholieke identiteit. Dat is belangrijk in een tijd waarin van het onderwijs veel gevraagd wordt. Met deze ondertekening spreken wij uit dat er een gezamenlijke intentie bestaat om te komen tot een bestuurlijke fusie na een zorgvuldig onderzoeks- en besluitvormingstraject.”