Samenwerking voor onderhoud groen Aalsmeer

Aalsmeer – Donderdagochtend 16 april hebben Angeline Kierkels, Directeur Publieke Sector Meerlanden, en Anton van den Hoed, Algemeen Directeur AM Groep, een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst voor de komende drie jaar ondertekend. Hiermee committeren beide organisaties zich opnieuw om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij het Meerlanden team dat in Aalsmeer de groenvoorzieningen onderhoudt. Met het aanbieden van werkplekken aan participatiemedewerkers uit Aalsmeer en directe omgeving, draagt Meerlanden bij aan een verhoging van de lokale, sociale participatie en ondersteunt hiermee de gemeente Aalsmeer bij de uitvoering van de Participatiewet. “Binnen het takenpakket van Meerlanden hebben wij werk op verschillende doe- en denkniveaus. Via AM Groep kunnen wij dan ook participatiemedewerkers een baan aanbieden bij een regulier bedrijf”, aldus directeur Angeline Kierkels.

 

Volwaardige plek

De participatiemedewerkers worden nu gedetacheerd bij Meerlanden in plaats van ingehuurd en worden direct aangestuurd door een meewerkend voorman van Meerlanden. Voor de medewerkers die voorheen werkzaam waren bij een sociale werkvoorziening of die uit de bijstand kwamen, is deze nieuwe afspraak tussen AM Groep en Meerlanden een verbetering. De medewerkers hebben nu in hun beleving een volwaardige plek binnen het Meerlanden team. “Wij zijn blij dat Meerlanden onze medewerkers al lange tijd de kans geeft om volwaardig mee te doen binnen het reguliere arbeidsproces. Met de continuering van onze samenwerking geven wij verder vorm aan de doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd in de Participatiewet,” aldus algemeen directeur Anton van den Hoed.

 

Samenwerking 

Meerlanden en AM Groep werken al sinds vele jaren samen. Momenteel werken medewerkers van AM Groep bij Meerlanden in verschillende bedrijfsonderdelen waaronder De Meerwinkel, milieustraten, straatreiniging en plantsoenendienst in gemeente Aalsmeer en gemeente Haarlemmermeer.