RKDES: Eerst maar 1 kunstgrasveld

Aalsmeer – In een motie op 18 december hebben de fracties het college gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te doen naar het realiseren van twee kunstgrasvelden in plaats van één voor de voetballers van RKDES op sportpark Calslagen. Samen met een vertegenwoordiging van het bestuur zijn twee varianten bekeken. Bij de eerste variant investeert de gemeente in de aanleg en geeft vervolgens RKDES de mogelijkheid om de velden te huren en te gebruiken. In de andere variant is het RKDES zelf dat de aanleg gaat aanbesteden, realiseren én onderhouden. Voor zowel de aanleg als het onderhoud stelt de gemeente het benodigde budget beschikbaar. Na inventarisatie hebben zowel de gemeente als de sportvereniging geconcludeerd dat deze laatst genoemde variant niet leidt tot het beoogde voordeel en gewenste snelheid van de aanleg van de kunstgrasvelden. Met name het feit dat RKDES gebonden is aan de gemeentelijke aanbestedingsregels is hiervan de oorzaak. Maar ook middels variant één blijkt dat de aanleg van twee velden tegelijk dit jaar niet meer gaat lukken.

Dus: Eerst maar één veld aanleggen zijn de gemeente en het hoofdbestuur nu overeengekomen. En het liefst nog deze zomer. Gekozen is om het hoofdveld om te ‘toveren’ tot kunstgrasveld. Of het ook deze zomer lukt, is nog even de vraag. Het college van burgemeester en wethouders schrijft in de brief aan de gemeenteraad: “Het bestuur van RKDES heeft verzocht de opdracht voor realisatie van het eerste kunstgrasveld in 2015 te laten herleven. Wij hebben hiervoor inmiddels een opdracht gegeven aan de ambtelijke organisatie. Helaas is de periode voor aanbesteding, gunning van de opdracht en realisatie erg krap geworden. We hebben gevraagd er alles aan te doen om op tijd het veld gereed te hebben.”

Of het tweede kunstgrasveld er ook daadwerkelijk komt, is nog even de vraag. Het college is voornemens de raad binnenkort meer inzicht te geven in wat de (financiële) consequenties zijn van de aanleg van een tweede kunstgrasveld. Het hoofdbestuur van RKDES zegt in een reactie van mening te zijn dat twee kunstgrasvelden noodzakelijk zijn om een goede sportbeoefening te kunnen bieden. De nut en noodzaak hiervan gaat zij de komende maanden aan de politiek duidelijk maken.  Wordt vervolgd, dus!

Vorige week speelde RKDES1 een thuiswedstrijd. Er werd eindelijk weer gewonnen. Foto: www.kicksfotos.nl